ECON
DOC-20170516-WA0004.docx

224 elektrik havagazı ve su ücretleri turizmi

Info icon This preview shows pages 4–6. Sign up to view the full content.

2.2.4. Elektrik, Havagazı ve Su Ücretleri Turizmi Teşvik Kanunu’nun 16. maddesinde geçen, “Turizm belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler” hükmüne istinaden, işletmelere elektrik enerjisi desteği sağlanmaktadır. 2.2.5. Yabancı Personel ve Sanatkar Çalıştırılması Turizmi Teşvik Kanunu’nun 18 inci maddesine göre; “Belgeli işletmelerde, Bakanlık ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle yabancı uzman personel ve sanatkârlar çalıştırılabilir...” hükmüne dayanarak yabancı personel ve sanatkar istihdam eden işletmelere destek sağlanmaktadır 2.3. KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEK VE HİZMETLER KOSGEB kanunda 2009 yılında yapılan değişiklikler ile KOSGEB hizmetleri kapsamına sanayi dışında hizmet sektörü de dahil edilmiştir. Böylelikle hizmet sektörü aktörlerinden olan turizm işletmeleri de KOSGEB desteklerinden ve hizmetlerinden yararlanmaya başlamıştır. KOSGEB’in NACE kod kataloğunda bulunan; • Oteller ve moteller, • Kamp yerleri ve diğer kısa süreli konaklama yerleri, • Gençlik hotelleri ve dağ barınakları, • Kamp yerleri (karavan alanları dahil) , • Lokantalar, pastaneler vb. yerler, • Seyahat acenteleri ve tur işletmelerinin faaliyetleri, • Başka yerde sınıflandırılmamış, turistlere yardımcı faaliyetler destek kapsamına alınmıştır.
Image of page 4

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

4 2.3.1. KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1. KOBİ Proje Destek Programı 2. Tematik Proje Destek Programı 3. Girişimcilik Destek Programı 4. Ar-ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı 5. İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı 6. Genel Destek Programı 2.4. 1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN MUAFİYETLER 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun “Geçici muaflıklar” başlıklı 5. maddesinin (b) fıkrasına göre; Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı geçen kanunda yazılı maksatlara tahsis ettikleri ve işletmelerine dahil binaları turizm müessesesi belgesinin alındığı yılı takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.” hükümlerine göre işletmeler emlak vergisinden muaf tutulmaktadır. 2.5. TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI (EXIMBANK) TARAFINDAN SAĞLANAN KREDİ İMKANLARI Bir önceki takvim yılı itibariyle en az 200.000.-ABD Doları ya da muadili tutarda turizm hizmeti gerçekleştiren TÜRSAB üyesi A grubu seyahat acentelerine, tur operatörlerine ve özel havayolu şirketleri ile en az 1.000.000.-ABD Doları ya da muadili tutarda turizm hizmeti gerçekleştiren turizm şirketlerine kredi sağlamaktadır.
Image of page 5
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern