Hvis du har spørgsmål kan du ringe til johanna

This preview shows page 68 - 71 out of 124 pages.

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Johanna Koiranen på 25 60 65 28.Vi glæder os til at høre fra dig!Hos Codan skal kunderne være bedre sikret Codan er mere end et normalt forsik-ringsselskab. Gennem vores dækning, vores skadebehandling og vores service tilbyder vi mere end de andre. Derfor kan vores kunder altid vide sig bedre sikret med Codan. Vores løfte til kunderne stiller store krav til kvaliteten af den rådgivning, den service, den hjælp og de løsninger, som vi tilbyder kunderne. Derfor har vi behov for de bedste medarbejdere inden for de områder, som vi beskæftiger os med.Klik på reklamen
Download gratis bøger på ventus.dk / BookBooN.comLær nemt! Mikroøkonomi - Kompendium69 MonopolMarginalomsætningen er den afledte af TR(q)med hensyn til q, dvs. MR(q) = dTR/dq:Da dp/dq<0, har vi at MR(q) < p. For at se intuitionen bag (11.1) så antag, at virksomheden producerer qenheder. En lille øgning af output har to effekter: For det første får monopolisten cirka pkroner for den lille ekstra mængde; det er det første led på højresiden af lighedstegnet i (11.1). Den nu større mængde reducerer prisen lidt, med dp/dq; da monopolisten får denne lavere pris for hver af de qenheder han producerer, lider han et tab svarende til q dp/dq; dette er det andet led på højresiden af lighedstegnet i (11.1). 11.2.2 MR-kurven når efterspørgselskurven er lineærAntag at efterspørgselsfunktionen er lineær:hvor a>0og b>0. Omsætningen er givet vedMarginalomsætningen er Dette kan ses ved at differentiere (11.3) med hensyn til q. Figur 11.1B viser efterspørgselskurven og MR-kurven. Begge er rette linjer, som skærer den lodrette akse i a. Efterspørgselskurven skærer den vandrette akse i a/b. Efterspørgselskurvens hældning er –b, mens MR-kurvens er dobbelt så stejl. Dens hældning er -2b. Derfor er MR-kurvens skæring med den vandrette akse lig halvdelen af efterspørgselskurvens, det vil sige a/(2b). TR(q) = pq = (a – bq)q = aq – bq2(11.3)MR(q) = a – 2bq(11.4)p = a – bq(11.2)MR(q) = p + q dp/dq(11.1)Figur 11.1: A: Monopolets marginalomsætningB: Monopolets marginalomsætning når efterspørgslen er lineærpA:B:pqDBAq+1qp(q)p’(q+1)qDMRaa2bab
Download gratis bøger på ventus.dk / BookBooN.comLær nemt! Mikroøkonomi - Kompendium70 11.3 Monopolistens optimale outputEn monopolists optimale output er, som under fuldkommen konkurrence, den outputmængde hvor marginalomkostningen, MC(q), er lig marginalomsætningen, MR(q). Hvis vi kalder den optimale mængde for q*, så Figur 11.2 viser monopolistens optimale output.Profitten er givet ved det skraverede areal, p-A-B-AC(q*). Det er fordi den totale omsætning er TR(q*)=pq*, som er lig med arealet p-A-q*-0, og de totale omkostninger er TC(q*)=q*AC(q*), givet ved arealet AC(q*)-B-q*-0. Profitten er da netop det skraverede areal.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture