MC kurvan sk\u00e4r alltid ATC kurvan is dess minimumpunkt Kort och l\u00e5ng sikt P\u00e5

Mc kurvan skär alltid atc kurvan is dess

This preview shows page 4 - 6 out of 7 pages.

- MC-kurvan skär alltid ATC-kurvan is dess minimumpunkt
Image of page 4
Kort och lång sikt • På kort sikt är de fasta kostnaderna givna. (du kan inte köpa en ny mark på kort sikt) • På lång sikt väljer företaget de fasta kostnaderna för att passa den kvantitet företaget vill producera. (ökad efterfrågan kan leda till att man utvecklas och kanske köper ny fabrik eller mark). Val av FC p lång sikt: å̊ Hög fast kostnad ger högre genomsnittskostnad i början, men lägre genomsnittskostnad med högre X. Långsiktig genomsnittlig kostnad LRATC • Den lägsta genomsnittliga kostnaden som kan uppnås på lång sikt för varje given produktionsvolym – För varje given produktion väljs FC så att den genomsnittliga kostnaden minimeras Skalavkastning • Skalavkastning bestämmer formen p den långsiktiga genomsnittliga totalkostnadskurvan. å̊ • Tilltagande avkastning kommer ofta från – Specialisering – Stora fasta kostnader (bilar, el, bensin) • Avtagande avkastning är vanlig om det finns – Koordinations och kommunikationsproblem Perfekt konkurrens • Definition: Konsumenter och producenter är pristagare • Nödvändiga villkor: – Många producenter där varje producent har en liten marknadsandel – Produkterna är homogena (standardiserade) dvs fler företag säljer likadana produkter. • När patentet (monopolet) p en produkt går ut så faller priset p produkten normalt sett å̊ å̊ drastiskt när identiska produkter tillkommer. • Men det räcker inte att produkterna är identiska för att perfekt konkurrenspriset skall uppnås. Konsumenterna måste uppleva dem som identiska. • Det finns en del exempel där identiska produkter inte verkar upplevas som identiska.
Image of page 5
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 7 pages?

 • Spring '18
 • Jonas Vlachos

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture