Bloedstroom bij dynamische lichamelijke inspanning

Info icon This preview shows pages 7–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
bloedstroom ↑ Bij dynamische lichamelijke inspanning stijgt de systolische bloeddruk (Vslag↑, ejectiesnelheid↑, Vbloed=, arteriële compliantie↓), maar blijft de diastolische bloeddruk gelijk (totale perifere weerstand↓, Hf↑, systolische bloeddruk↑). Bij statische lichamelijke inspanning stijgen systolische bloeddruk en diastolische bloeddruk (TPR↑, veel minder spieren, ondanks β 2-vasodilatatie, bloedvaten dichtgedrukt). De bloedstroom door de coronair capillairen is laag tijdens de systole, wat precies het tegenovergestelde is van wat in de rest van het lichaam gebeurt. De reden hiervoor is de sterke compressie van de spier van de linker ventrikel om de intramusculaire vaten heen tijdens systolische contractie. De bloedstroom door de coronair capillairen van de rechter ventrikel zijn maar gedeeltelijk omgedraaid met die van de rest van het lichaam. Dit komt doordat de contractiekracht van het rechterventrikel veel minder is dan die van het linkerventrikel. In de kransslagaders wordt de autoregulatie overruled door de metabole effecten , hierdoor zal bij verhoogde hartactiviteit de bloedstroom door de kransslagaders verhoogd zijn. Orthosympatische stimulatie: Hf ↑ Contractiliteit ↑ Coronaire weerstand ↓ Coronaire bloedstroomsterkte: - Direct: α - en β -receptoren, α -constrictoire effect overheerst - Indirect: NA en A Hf ↑ en contractiliteit ↑ metabolisme ↑ vasodilatatie door lokale regulatie mechanismen bloedstroomsterkte ↑ Pijn aan het hart wordt waarschijnlijk veroorzaakt door zure stoffen, zoals lactaat, of pijn-promoting producten, zoals histamine, die vrijkomen tijdens ischemie. Angina pectoris ontstaat doordat er te weinig bloed naar het hart gaat en er dus ischemie ontstaat. Hst. 23 Heart Valves and Heart Sounds; Dynamics of Valvular and Congenital Heart Defects De eerste harttoon wordt geproduceerd doordat de A-V kleppen sluiten, de tweede harttoon doordat de semilunaire kleppen (aorta en pulmonair klep) sluiten. Ze worden eerste en tweede genoemd, omdat normaal eerst de A-V kleppen sluiten en daarna de semilunaire kleppen. De trilling wordt veroorzaakt door de gespannen kleppen direct na het sluiten, samen met de vibratie van de nabijgelegen wanden van het hart en de grote bloedvaten rondom het hart. De eerste harttoon duurt iets langer (0,14 s) dan de tweede harttoon (0,10 s). Dit komt doordat de semilunair kleppen meer gespannen zijn dan de A-V kleppen, zodat ze voor een kortere tijd trillen. De tweede harttoon heeft normaal gesproken een hogere frequentie dan de eerste harttoon. Dit komt doordat de semilunair kleppen meer gespannen zijn dan de A-V kleppen en de grotere elastische coëfficiënt van de 7
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
gespannen arteriële wanden in vergelijking met de minder elastische ventrikels. En de arteriële wanden trillen vooral mee bij de tweede harttoon en de ventrikels trillen vooral mee met de eerste harttoon.
Image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern