dẻo Chương IV Thuyết bền HCM 082014 Applied Mechanic Hochiminh city University

Dẻo chương iv thuyết bền hcm 082014 applied

This preview shows page 3 - 6 out of 8 pages.

dẻo Chương IV. Thuyết bền HCM 08/2014 Applied Mechanic Hochiminh city University of Technology 4.1. Đặc trưng học của vật liệu A. Thí nghiệm kéo vật liệu dẻo 4.1.1. Thí nghiệm kéo – nén vật liệu dẻo
Image of page 3

Subscribe to view the full document.