Karakteristika der videre ses i forbindelse med de

This preview shows page 40 - 42 out of 119 pages.

karakteristika der videre ses i forbindelse med de potentielle kunder er, at ikke har så mange penge, derfor kan det være oplagt at handle i Biltema, idet de har varer til lav pris. De potentielle kunder mener selv, at virksomheder bedst muligt kan skabe kendskab hos dem via. venner og familie. Dette understøtter, at de eksisterende kunder også har fået kendskab til Biltema gennem venner og familie. Hertil vil strategiske tiltag inden for WOMM, som tidligere nævnt, være relevante. Videre angiver en stor del af de potentielle kunder, at virksomheder bedst kan skabe kendskab gennem de sociale medier. Det understøtter ideen om at anvende de sociale medier til at skabe kendskab til varehuset samt, at de er ‘Hele familiens varehus ’. Da de potentielle kunders foretrukne sociale medie klart er facebook, vil det ifølge Sandstrøm være oplagt, at det er her Biltema gør en indsats, for at nå ud til de potentielle kunder, da de allerede er tilstede på denne platform (Sandstrøm, 2012:153). Det er dermed det sociale medie, der vil være omdrejningspunktet for strategien for Biltemas brug af sociale medier. I forhold til, hvor tit der skal postes opslag på facebook, mener de potentielle kunder, at 1-2 gange ugentligt er passende. Ifølge Weinberg og Pehlivan har facebook opdateringer kort levetid, og virksomheder bliver nødt til at poste opslag ofte, for at forblive top of mind hos brugerne (Weinberg og Pehlivan, 2011:278-279). Det kan være svært at finde en balancegang mellem at forblive top of mind og de potentielle kunders ønske om, at det kun skal være 1-2 gange ugentlig. Der er i undersøgelsen blevet uddybet, i de åbne svarkategorier, at så længe det er relevant indhold, kan det godt være oftere, en respondent har skrevet: “Når de har noget relevant indhold. Synes det virker stift at have en fast frekvens. For kontinuitet ville jeg sige 1-2 gange ugentligt, hvis der er indhold til det. Gerne oftere hvis indholdet er nyttigt, fx tips og tricks.” (Bilag 2)
41 I forbindelse med, hvordan de potentielle kunder ønsker, at virksomheder skal agere på de sociale medier, har over halvdelen et ønske om, at virksomheder poster opslag med tips og tricks. Det er også det de eksisterende kunder ønsker, at Biltema benytter deres facebookside til. Denne præference, skal der derfor tages højde for, i udformningen af Biltemas strategi på de sociale medier. Ydermere ønsker de potentielle kunder opslag med nyheder, konkurrencer samt billeder og videoer, disse vil der også blive taget højde for i strategien. Videre klarlægges det gennem resultaterne, at de ønsker information omkring produkter og åbningstider. Dette er ifølge Sandstrøm ikke noget der hører sig til på de sociale medier, da det vil være posts der kun fører til envejskommunikation. Sandstrøm beskriver, at de sociale medier er sociale og skabt til tovejskommunikation. Det nytter derfor ikke noget, at virksomheden, poster ligegyldige informationer om produkter og åbningstider. Selvom de potentielle kunder ønsker opslag om produkter og åbningstider, er det ikke noget der vil udspille

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture