De toa is weliswaar een landelijk erkende toets

This preview shows page 29 - 31 out of 59 pages.

geënt op de VVE-praktijk. De TOA is weliswaar een landelijk erkende toets, onafhankelijk en goedgekeurd door de Onderwijsinspectie. De teksten worden objectief gelezen door de pedagogisch medewerkers. De eigen professionele mening speelt geen rol in de beantwoording van de vragen. Dat kan wel het geval zijn bij de taaltoetsen die geworteld zijn in de VVE-context, zoals die van UvA Talen. Daarbij kan het voorkomen dat een taalkundig gezien foutief antwoord toch als juist wordt aangewezen, omdat het antwoord vanuit pedagogisch perspectief als juist wordt beschouwd. “We hebben gekozen voor UvA Talen , omdat de toets erg gestructureerd is. Ook speelde mee dat de toets geschikt is voor mensen die werken in de kinderopvang. Die beroepsspecificiteit vonden we belangrijk. Opdrachten en teksten zijn afgestemd op de doelgroep, zoals een brief schrijven voor ouders waarin je een activiteit in de groep aankondigt.” Wijze van afname De taaltoetsen hebben verschillende manie van afname. Bij nagenoeg alle toetsen speelt de computer een grote rol. Bij de taaltoets van Fontys/BCO komt echter geen computer aan te pas. Alles is schriftelijk en mondeling afgehandeld. Aangezien vooral de oudere medewerkers vaker computervrees hebben, kan dit soelaas bieden. “Feit is wel dat voor veel deelnemers de di gitale afname van de toets een probleem was: het ging te snel en veel deelnemers hebben moeite met de vele lee sstof.” In dit verband wordt in één van de gemeenten serieus bekeken of het digitale toetsen met de TOA gemeentebreed kan worden omgezet in schriftelijk toetsen. Grote groepen pedagogisch medewerkers vinden het digitale toetsen ingewikkeld. Maar ook het vastlopen van het systeem tijdens het maken van de toets, of andere computerstoringen, spelen binnen verschillende gemeenten parten. Ook schrijft men de tegenvallende lage slagingspercentages deels toe aan het digitale aspect.
Image of page 29

Subscribe to view the full document.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 28 “Sommige pedagogisch medewerkers hebben weinig computerervaring, zijn van voor het digitale tijdperk. Dat is belemmerend geweest bij de toetsing.” Aansluiting taaltoets en taalcursus Van meerdere kanten is gezegd dat de taaltoetsen van UvA Talen, beter dan de taaltoetsen van Mister Dutch (waaronder de TOA), aansluiten bij de veel gekozen taalcursus Allemaal Taal. Ook in een ander opzicht wordt er waarde gehecht aan aansluiting. Veel taalcursussen bieden tussentijdse toetsvormen. Als de wijze waarop dit gebeurt (digitaal of schriftelijk) overeenkomt met de ‘echte’ taaltoets dan wordt dit als prettig ervaren. Door het overeenkomen van de tussentijdse toetsen met de echte taaltoets neemt het zelfvertrouwen van de pedagogisch medewerkers toe. “Bij het toetsen moet er flink over en weer worden gescrolld over het scherm. Dat is onrustig.” Duur en tijdstip Meestal is de toets verspreid over twee dagdelen (van twee tot drie uren) afgenomen. Het tijdstip waarop de taaltoets is afgenomen varieert. Deels wordt het overdag gedaan, maar soms ook in de avond. Sommigen hebben de toets in de avond (20.00 uur
Image of page 30
Image of page 31
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes