behov 159 162 165 168 bemyndigelse 107 143 45 beslutningstagen 101 126 154

Behov 159 162 165 168 bemyndigelse 107 143 45

This preview shows page 369 - 374 out of 374 pages.

behov 159, 162, 165, 168 bemyndigelse 107, 143-45 beslutningstagen 101 , 126, 154 godkendelse 25, 54, 67, 156, 157, 159, 161, 163, 165, 166, 197, 214 karakteristika 36-7 kompetencer 275-6 konsultation 198, 205, 212 medlem 36, 37-8 roller og ansvar 35, 117-18, 275-6 råd 177, 179, 182 styring 107, 139-40 udføre ad-hoc ledelse 145-7 Styregruppeformand 35, 78 , 102 , 222, 223, 227 styring 13, 34 daglig 35, 40, 70, 107, 118, 127, 172 niveauer 106-7 se også afvigelsesstyring; faser Styring af en Fase, proces 171-76, 171 formål 171 tjekliste 297-8 Styring af Produktleverancer, proces 189-94, 189 , 232 formål 292 tjekliste 189 styringselementer 92, 141, 161-2, 223 rapportering 141, 227 sikring 13 succesfaktor 157 tage ved lære af erfaringer 11, 12 se også erfaringer, Erfaringslog, Erfaringsrapport teambuilding 56, 57, 59 Teamleder 35, 41, 113 håndtering af Arbejdspakker 67, 107, 118, 176 Indeks 353
kompetencer 279 konsultation 198, 205 nødvendigheden 129, 227 rolle og ansvar 40-1, 46, 61, 92, 102, 114, 189-90, 192, 279 teammedlem/deltager 35, 41, 142, 172 Teamplan 67, 68, 230 godkendelse 190 opdatering 193 review 174, 176 udfærdigelse 67, 189, 190-3 teknik 7 evaluering af fremdrift 112 risikoidentifikation 85 risikovurdering 87 tekniske fase 109-10, 110 tema 5, 17-18, 17 anvendelse 18 integration 17 tilpasning 18, 220, 221-25, 227, 228-30 se også Business Case; Ændringer; Organisation, Planer; Fremdrift; Kvalitet; Risiko terminologi 49, 220 fælles 7 tendens (trend) 111 test 56 tidshorisont 5, 13, 27, 66, 105, 110, 131, 174, 225 begrænsninger 76, 134 estimering 49 fastlæggelse 164 Gateway review 234 kalkulering 166 overordnet estimat 72, 97 tilbagebetalingsperiode 28 tilbageskrevet pengestrøm 28 tilpasning 142, 219-35, 220 , 239 projektmiljø 6, 11, 14 tolerancer 100, 107 , 110, 133, 163, 166, 172, 173, 174, 201, 224, 225 aftalte 108, 113, 118, 180, 190, 192 afvigelse 67, 105 anvendelse 232 fastlægge 13, 27, 105, 145, 176, 183 omkostninger 75 uddelegering 162 Arbejdspakker 111 overskridelse 193, 197 review 142 seks områder 106-7, 106 øge 147 tolerancetyper 106 trigger 117, 118, 126, 139, 141, 172-3, 189 troværdighed 36-7 trusler 68, 81, 83, 85, 86, 87, 91, 110 reaktion 88, 89 , 90-1 , 142, 143 se også muligheder; risiko tjeklister 293-300 tværfunktionel 3, 43 tværorganisatorisk ejerskab 231-32 udbudsfase 230 udbytte 5, 13, 21-2, 22, 26, 27, 118, 166 bekræfte 24-5 forventet 25-7 måling 24-6, 141 resterende 24-6 review 25-6, 141 udbyttereview 25, 118, 139, 149, 212, 213 uddannelse 6, 8, 44, 130, 133 uddelegering 4, 5, 7, 35, 37, 97, 105, 106-8, 162 udjævne 74 udnævnelser 125, 126, 126 , 127, 127 , 140 udsving 67, 100, 105, 113, 140, 148, 184, 185, 215 unik 4, 12 unikt id 86, 98, 99 universel 220 usikkerhed 4, 81, 109, 111 uventede effekter 212, 239-40 validitet 142, 144 354 Indeks
value for money se pengene værd variable 5, 13, 65, 81, 106, 106 varighed se tidshorisont vedligeholdelse 38, 133, 140, 144, 149, 165, 179, 204, 212, 214 omkostninger 26, 27 vedligeholdelsesorganisation 28, 179 virksomheds- eller programplan 66 virksomhedspolitik 96 virksomhedsledelse 45, 77, 102 , 107, 113, 131, 139, 147 ansvar 29 , 35, 46, 61, 92, 114 krav 154, 157, 166 projektafslutning 148 review af udbytte 24, 25 rådgivningsrolle 146-7, 147 rekvirent 117, 126 strategier/standarder/forretningsgange 133, 154, 155, 157, 159, 161, 162-3, 164, 165 udnævnelse af Styregruppeformand 37, 127 virksomhedsorganisation 33, 34, 41, 43, 50, 220 værktøjer 68, 75, 91, 164, 224 workshop 128 ændring 3, 17 , 81, 86, 95-101 ansvar 102, 102 godkendelse 203, 214 ønske 39, 96 , 97, 99, 101 , 145, 146, 185 ændring i virksomhed 3, 4 se også ændring ændringer, skala/prioritet 39, 96-7, 181 ændringer, ukontrollerede 5, 14, 68, 171 ændringsbudget 75, 230-31 ændringsstyring 53, 70, 95, 96, 99-100, 108, 118, 181, 224, 227, 230, 231 procedurer 98-100 ændringsmyndighed 38-9, 97, 100, 223, 281 ønskværdig 21, 22, 24, 25-6 Indeks 355

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture