Danskere anvender ikke påkrævet sik kerhedsudstyr i

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 86 - 89 out of 224 pages.

Danskere anvender ikke påkrævet sik- kerhedsudstyr I arbejde med krav om sikkerhedsudstyr føler færre sig usikre i Danmark sammenlignet med EU-gennemsnittet. Danmark har dog den største andel af medarbejdere, som ikke anvender påkrævet sikkerhedsudstyr, selvom de er i et job, der kræver sikkerhedsudstyr, og samtidig føler, at helbredet er i fare grundet arbejdet, jf. figur 2.17. Hver 3. faglærte bruger ikke sikkerhedsudstyr 0 10 20 30 0 10 20 30 Slovakiet Spanien Irland Ungarn Polen Malta Tyskland Portugal Luxembourg Rumænien Cypern Italien Tjekkiet Østrig Bulgarien Finland Litauen Belgien Letland Storbritannien Slovenien Estland Holland Frankrig Grækenland Sverige Danmark Andel faglærte arbejdere, der har svaret nej til, at de altid bruger sikkerhedsudstyr, når det er krævet, pct., 2010 EU27-gennemsnit
Image of page 86
87 Figur 2.17 ANM.: Svar på spørgsmålet: ”Bruger De det altid, når det er påkrævet?”. Population er gruppen af beskæftigede, der har svaret ja til spørgsmå- lene: “Tror De, at Deres helbred og sikkerhed er i fare på grund af De- res arbejde?” og “Kræver Deres job nogensinde, at De går med beskyt- telsesudstyr?”. KILDE: Egne beregninger på baggrund af European Foundation for the Im- provement of Living and Working Conditions (European Working Condi- tion Survey). Arbejdet er lige så sikkert som at holde fri Høj grad af sikker- hed på arbejds- pladsen Sikkerheden på danske arbejdspladser er underlagt en omfattende regulering bl.a. via arbejdsmiljøloven. En sådan lovgivning gælder ikke, når medarbejderen holder fri og udfører havearbejde, dyrker sport, sætter bolig i stand og lignende. Hver femte skade- stuebesøg relateret til arbejde Uanset om en ulykke sker på arbejdspladsen eller i friti- den, er det muligt at blive undersøgt på en skadestue. Blandt 16-64-årige lønmodtagere var der i 2012 godt 200.000 skadestuebesøg. Heraf har hver femte af de til- skadekomne angivet, at ”årsagen var en hændelse på arbejdet”. To ud af tre har angivet, at ulykken er sket som følge af aktiviteter i fritiden, herunder transport, husligt arbejde og sportsaktiviteter, jf. tabel 2.1. Flere danskere anvender ikke sikkerhedsudstyr 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 Slovakiet Spanien Polen Irland Storbritannien Østrig Malta Cypern Tyskland Luxembourg Ungarn Rumænien Slovenien Belgien Tjekkiet Bulgarien Italien Estland Finland Frankrig Portugal Lithauen Letland Holland Sverige Grækenland Danmark Anvender altid sikkerhedsudstyr Anvender ikke altid sikkerhedsudstyr Andel beskæftigede, der føler, at helbredet er i fare grundet arbejdet og hvis job kræver sikkerhedsudstyr, pct., 2010
Image of page 87
88 Tabel 2.1 Fritid giver flest skadestuebesøg Årsag til skadestuebesøg, 16-64-årige lønmodtagere, 2012 Pct. Lønnet arbejde 22 Transport i fritid 10 Huslig aktivitet 10 Uddannelse 1 Sport og motion 14 Leg og anden fritidsaktivitet 12 Indtagelse af mad, personlig hygiejne m.m. 5 Anden aktivitet 12 Uoplyst 14 ANM.: Se boks 2.3.
Image of page 88
Image of page 89

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors