Visokotemperaturno žarenje 100 21236 Homogenizacijsko žarenje 101 21237

Visokotemperaturno žarenje 100 21236

This preview shows page 4 - 7 out of 225 pages.

Visokotemperaturno žarenje ................................................................. 100 2.1.2.3.6. Homogenizacijsko žarenje .................................................................... 101 2.1.2.3.7. Prirodno i umjetno starenje ................................................................... 101 2.2. POSTUPCI POVRŠINSKIH TOPLINSKIH OBRADA ......................................... 103 2.2.1. POSTUPCI DIREKTNOG POVRŠINSKOG KALJENJA .............................. 103 2.2.1.1. Kaljenje plamenom .................................................................................... 104 2.2.1.2. Induktivno (visokofrekventno) kaljenje ..................................................... 105 2.2.2. POSTUPCI BRZOG POVRŠINSKOG KALJENJA ........................................ 106 2.2.2.1. Visokofrekventno impulsno kaljenje ......................................................... 106 2.2.2.2. Kaljenje snopom elektrona ........................................................................ 106 2.2.2.3. Kaljenje plazmom ...................................................................................... 106
Image of page 4
5 2.2.2.4. Kaljenje laserom ........................................................................................ 106 2.2.2.5. Kaljenje kratkim impulsima trenja ............................................................. 106 2.2.2.6. Otvrdnjavanje površine taljenjem .............................................................. 106 2.2.2.7. Otvrdnjavanje kugličarenjem ..................................................................... 107 2.2.3. KEMIJSKO-DIFUZIJSKI POSTUPCI TOPLINSKE OBRADE (bez naknadnog kaljenja) .................................................................................. 107 2.2.3.1. Nitriranje .................................................................................................... 107 2.2.3.1.1. Ionsko nitriranje .................................................................................... 109 2.2.3.2. Boriranje .................................................................................................... 111 2.2.3.3. PVD tehnologija ......................................................................................... 111 2.2.3.3.1. Vrste PVD prevlaka .............................................................................. 112 2.2.4. KEMIJSKO-DIFUZIJSKI POSTUPCI TOPLINSKE OBRADE (s naknadnim kaljenjem) ................................................................................... 114 2.2.4.1. Cementiranje (pougljičavanje + kaljenje) .................................................. 114 2.2.4.1.1. Pougljičavanje u krutom sredstvu ......................................................... 115 2.2.4.1.2. Pougljičavanje u tekućim sredstvima .................................................... 117 2.2.4.1.3. Pougljičavanje u plinovitim sredstvima ................................................ 117 2.2.4.1.4. Kaljenje nakon pougljičavanja .............................................................. 117 2.2.4.2. Kombinirani postupci ................................................................................. 119 2.2.4.2.1. Karbonitriranje na nižim temperaturama - cijaniranje .......................... 119 2.2.4.2.2. Karbonitriranje na srednjim temperaturama ......................................... 119 2.2.4.2.3. Karbonitriranje na visokim temperaturama (780÷860°C) u plinskoj smjesi (CO+H 2 +N 2 ) .............................................................................. 120 2.2.4.2.4. Sulfonitriranje ....................................................................................... 120 2.3. POSTUPCI TOPLINSKE OBRADE OTVRDNJAVANJA I OČVRŠĆIVANJA METALA DOZRIJEVANJEM, POPUŠTANJEM I TERMOMEHANIČKIM OBRADAMA .......................................................................................................... 120 2.3.1. OTVRDNJAVANJE POPUŠTANJEM ( npr. brzorezni čelik HS18 -0-1 ) ........ 121 2.3.2. OČVRŠĆIVANJE TERMOMEHANIČKOM OBRADOM ............................ 122 2.3.3. OČVRŠĆIVANJE DOZRIJEVANJEM ........................................................... 127 3. NERAZORNA ISPITIVANJA .......................................................................................... 131 3.1. PODJELA NERAZORNIH ISPITIVANJA ............................................................ 131 3.1.1. VIZUALNI PREGLED .................................................................................... 131 3.1.2. AKUSTIČKO ISPITIVANJE ........................................................................... 132 3.1.3. TLAČNA PROBA ............................................................................................ 132 3.1.4. ISPITIVANJE PENETRIRAJUĆIM BOJAMA ............................................... 133 3.1.5. ISPITIVANJE MAGNETSKIM ČESTICAMA ............................................... 134 3.1.6. ISPITIVANJE ULTRAZVUKOM (UZV-om) ................................................. 137 3.1.7. RADIOGRAFSKO ISPITIVANJE (RTG) ....................................................... 141 4. KOROZIJA I ZAŠTITA OD KOROZIJE ......................................................................... 147 4.1. DEFINICIJA I EKONOMSKI ZNAČAJ KOROZIJE ............................................ 147 4.2. MEHANIZAM RAZARANJA METALA .............................................................. 147 4.3. VRSTE KOROZIJE ................................................................................................. 149
Image of page 5
6 4.3.1. Kemijska korozija ............................................................................................. 149 4.3.2. Elektrokemijska korozija .................................................................................. 151 4.4. PODJELA KOROZIJE PREMA IZGLEDU ........................................................... 155 4.4.1. Jednolična korozija ........................................................................................... 155 4.4.2. Nejednolična korozija ....................................................................................... 156 4.5. PODJELA KOROZIJE PREMA UTJECAJNIM ČIMBENICIMA ........................ 158 4.5.1. Napetosna korozija ............................................................................................ 158 4.5.2. Korozija zbog zamora materijala ...................................................................... 159 4.5.3. Galvanska korozija metala ................................................................................ 159 4.6. ZAŠTITA METALA OD KOROZIJE .................................................................... 160 4.6.1 METODE ZAŠTITE ......................................................................................... 161 4.6.1.1. Zaštita izborom prikladnog metala ............................................................ 161 4.6.1.2. Zaštita prikladnom toplinskom obradom ................................................... 161 4.6.1.3. Zaštita prikladnim konstrukcijskim oblikovanjem .................................... 161 4.6.1.4. Elektrokemijska zaštita .............................................................................. 163 4.6.1.5. Zaštita utjeca jem na korozivno sredstvo .................................................... 164 4.6.1.6. Zaštita prevlačenjem površine ................................................................... 164 5. TOPLINSKA OBRADA LJEVOVA ŽELJEZA .............................................................. 165 5.1. UVOD ...................................................................................................................... 165 5.1.1. Vrste lijevanog željeza ...................................................................................... 165 5.1.2. Temperaturno područje tran sformacije austenita .............................................. 165 5.1.3. Učinci toplinske obrade .................................................................................... 166 5.2. TOPLINSKA OBRADA SIVOG LIJEVA .............................................................. 166 5.2.1. Žarenje .............................................................................................................. 167 5.2.2. Normalizacija .................................................................................................... 168 5.2.3. Poboljšavanje (kaljenje i visoko popuštanje) .................................................... 168 5.2.4. Austempering .................................................................................................... 170 5.2.5. Martempering .................................................................................................... 170 5.2.6. Kaljenje plamenom ........................................................................................... 171 5.2.7. Indukcijsko kaljenje .......................................................................................... 172 5.2.8. Popuštanje zaostalih naprezanja ........................................................................ 172 5.3. TOPLINSKA OBRADA ŽILAVOG LIJEVA ........................................................
Image of page 6
Image of page 7

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors