Тэгээд каупервудыг юу гэ?

Info icon This preview shows pages 31–33. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тэгээд Каупервудыг юу гэж хэлэхий нь хүлээж түр зуур дуугүй болов . Баярлалаа . Чинийх зөв ч байж болох юм . Лондоны нүхэн замын тухай маш сайн бодолгүй болохгүй гэж тэр хэлэв . Эйлин түүнийг ямар нэг юм шийдсэн байна гэдгийг мэдээд цааш үргэлжлүүлэн ярьсан нь :
Image of page 31

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
32 Бидний хувьд гэвэл би чамд үүрд хэрэггүй хүн болсноо сайн ойлгож байна . Чиний амьдралд би хэрэг болж байсан цаг бас бий . Филадельфи болон чикаго хотноо чамтай хамт зовлон жаргалыг туулж явсныг санах л хэрэгтэй . Чи намайг урагдсан муу шаахай шиг ингэж хаях ёсгүй л байх . Энэ нь шударга ёсонд нийцэхгүй бөгөөд чамд ямар ч ашиг гарахгүй . Худлаа ч болсон лны өмнө чи надад арай өөр анхаарал тавьж хандах ёстой гэж би үргэлж боддог байсан , одоо ч мөн хэвээр л байна . Чи өчүүхэн ч болсон анхаарал тавьж , энэ газар орь ганцааранг минь хэдэн сараар нэг ч захиа сураг чимээгүйгээр орхихгүй байж болохгүй гэж үү ? Гэж ярихдаа урьды нэг адил түүний хоолой чичирч нүднээс нь нулимс дусалж байхыг Каупервуд ажиглав . Цааш нь ярьж чадах тэнхээгүй болсон мэт Эйлин эргэхэд Каупервуд эхнэрийгээ буулт хийж байгааг мэдэв . Беренисийг Чикагод ирснээс эхлээд ийм буулт Эйлинээр хийлгүүлэхийг Каупервуд мөрөөдөж байсан аж . Эйлин гарцаагүй буулт хийж байсан боловч чухам ямар хэмжээгээр түүнтэй ярьж тохирч болохыг Каупервуд хараахан хэлж чадахгүй байв . Хамгийн гол нь би өөр шинэ ажил юу байгааг хайгаад зогсох биш , харин үүний тулд мөнгө олох хэрэгтэй байна . Иймд эн хэд хонож зарим хүмүүстэй холбоо тогтоохоос гадна манай гэр бүл урьдын адил эвнайрамдалтай байгааг хүмүүст харуулах гэсэн юм . Энэ нь их сайхан сэтгэгдлийг төрүүлнэ . Би чамаас салахын бодож байсан удаа бий . Гэвч чи нэгэнт өнгөрсөн харьцааныхаа
Image of page 32
Image of page 33
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern