Đinh bộ lĩnh lớ n lên thông minh kháu kh ỉ

This preview shows page 54 - 57 out of 299 pages.

Đinh Bộ Lĩnh lớ n lên thông minh, kháu kh nh, l i đượ c ông b rái cá di truy ền cho cái tài bơi lặ n, có th dưới nướ c hàng canh gi . Th i gian y có ông th ầy địa lí ngườ i Tàu nghe giang h đồn đạ i đấ t Nam c đi ba bướ c là d m ph i m t cái long m ch, m i mò sang xem th . T i Hoa Lư thì thấ y có tia sáng chi ế u th ng t đáy đầ m lên sao Thiên Mã. Ông th y d ốt đặ c kho ản bơi lộ i nên ph ải tìm ngườ i xu ng xem h ộ. Đinh Bộ Lĩnh v ốn bơi lộ i gi i có ti ếng nên đương nhiên đượ c mướn. Dưới đầ m, ch sâu nh t, có m t t ảng đá hình con ng a hay con ng a hình t ảng đá gì đấ y. Th ầy đị a lí b ảo Đinh Bộ Lĩnh lấ y c cho nó ăn. Con ng a b b đói lâu ngày thấ y c thì m ng r ớt nướ c m t, ng m ch t không ch u nh . Th ầy đị a lí nghe k l ại cũng mừ ng r ớt nước mũ i, la toáng lên: - Trúng long m ch r i!
Image of page 54
khoùi 55 Sau đó thầy đưa Đinh Bộ Lĩnh ít cỏ b c n m xương ông bố th y, b o cho ng ựa ăn tiế p. R i cái Đinh Bộ Lĩnh lạ i khôn l m, khi l n xu ng thì nhét luôn vào k đá. Ông thầy tưở ng xong xuôi, hí h ng cho Đinh Bộ Lĩnh ít tiề n r i yên chí v nhà gói ghém hành lí chu n b đi làm vua. Đinh Bộ Lĩnh thì tong tẩ y ch y v k chuy n cho má Đàm nghe, rồ i h i má hài c t cha đâu. Bà Đàm thị lúc này m i b n l ẽn hé răng về cái chuy n m c c bên b su ối năm ấ y, r ồi bà đưa cho con đống xương rái cá. Đinh Bộ Lĩnh hớ n h đem đi t ng cho ng ựa ăn không chừ a l i mi ế ng nào. K t đó, Đinh Bộ Lĩnh trở nên can đảm khác ngườ i, c m đầu đám sửu nhi chăn bò trong x óm, l y c lau làm c , t p tr n gi như thậ t. T p chán chê thì kéo “quân” đi uýnh lộ n v i b n s u nhi làng trên xóm dướ i. M t hôm n i h ứng quá đà Đị nh B Lĩnh còn đem thịt luôn con trâu ông chú giao cho đi chăn để m ti c "khao quân". Ông chú nhà nghe t in như sét đánh ngang tai, l ng l n vác g ậy đi hỏ i t ội. Đinh Bộ Lĩnh bèn chôn n ửa cái đuôi xuống đấ t r i b o là trâu chui xu ống đấ t m t tiêu r i chú à. Ông chú ng n ra m t h i r i n ổi điên đuổi đánh. Đinh Bộ Lĩnh vắ t chân lên c b ch y. G p khúc sông sâu bí đườ ng ph i
Image of page 55
56 nh y xu ống, nhưng chưa kịp ướt đũng quần thì đã có con r ng vàng r nh l hi n ra cõng qua. K t ấy Đinh Bộ Lĩnh bỏ nhà đi bụi, quãng đờ i s u nhi đầ y sóng gió khép l i t ại đây. Dòng đời xô đẩy, thanh niên Đinh Bộ Lĩnh trở thành con nuôi ông Đ inh Công Tr ứ. Ông Đinh Công Tr cũng lạ i m c ch ứng khó đẻ , thành ra thanh niên Đinh Bộ Lĩnh rấ t có c m tình v i nh ng ngườ i không may b t t m ất cái đườ ng sinh s n. Nghe giang h đồn đạ i Thái Bình có ông Tr n Minh Công, đức độ đầ y nhà mà l i b vô sinh, thanh niên Đinh Bộ Lĩnh liền khăn gói quả mướ p r i b ế theo con trai là cu Đinh Liễn đến xin được nương t a, d a d m.
Image of page 56
Image of page 57

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors