I frankrig italien og sverige kan psykiske lidelser

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 18 - 21 out of 224 pages.

I Frankrig, Italien og Sverige kan psykiske lidelser lige- som i Danmark derimod godt blive anerkendt som ar- bejdsrelaterede. Omfanget er markant lavere i disse tre lande sammenlignet med i Danmark. I Sverige er aner- kendelserne af de psykiske lidelser faldet de seneste ti år, Flere anmeldelser, ikke mere tabt erhvervsevne 0 40 80 120 0 40 80 120 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anmeldte arbejdsskader Heraf anerkendt med erhvervsevnetab 1.000 arbejdsskader
Image of page 18
19 mens de er steget i Danmark, jf. figur 14. Figur 14 KILDE: European Forum of the insurance against accidents at work and occu- pational diseases, (2013) samt Eurostat. Flere årsager til, at omfanget af an- meldelser er stort Et stort omfang anmeldelser er ikke udtryk for dårligt arbejdsmiljø. Det er lettere at anmelde en arbejdsskade nu end tidligere. Desuden blev afgrænsningen af en ar- bejdsskade lempet i Arbejdsskadereformen i 2004 med det formål at øge omfanget af anerkendte sager. Kam- pagner påvirker også omfanget af anmeldelser. At anmelde en arbejdsulykke er en del af mange virk- somheders personalepolitik for at sikre de medarbejdere, der har været ude for en ulykke, og for at forebygge, at det sker igen. Også ulykker, som ikke fører til fra- vær, bliver anmeldt Adspurgt svarer mere end syv ud af ti virksomheder, at de anmelder en ulykke uanset fravær for at sikre, at et eventuelt erstatningskrav ikke går tabt. Ifølge reglerne skal virksomhederne kun anmelde arbejdsulykker med mere end én dags fravær. Mere end halvdelen af virk- somhederne svarer, at de anmelder ulykker uanset fra- værets varighed for at kunne arbejde forebyggende med arbejdsulykker, jf. figur 15. DK anerkender flest psykiske sygdomme 0 4 8 12 0 4 8 12 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Danmark Frankrig Italien Sverige Antal anerkendte psykiske sygdomme pr. 100.000 beskæftigede
Image of page 19
20 Figur 15 KILDE: Rambøll (2014) for DA. Anmeldelse af arbejdsskade øger exit fra ar- bejdsmarkedet Negativ bi-effekt ved anmeldte ar- bejdsskader Selv om anmeldelserne har det formål at sikre medarbej- derne, kan de have en utilsigtet negativ effekt. For den enkelte bliver arbejdsmarkedstilknytningen typisk ringe- re i perioden efter anmeldelsen. For samfundet er det også uhensigtsmæssigt, fordi det øger udgifterne til of- fentlig forsørgelse, mindsker arbejdsstyrken og forringer mulighederne for vækst. Skadessag uden erstatning fører til exit Når myndighederne ikke anerkender en arbejds- skadesag med erstatning, er der en klar tendens til, at arbejdsmarkedstilknytningen bliver ringere, i årene efter at man har anmeldt arbejdsskaden. De negative effekter af anmeldelser er også påvist i forskningsundersøgelser. Effekten er størst for personer, der har haft en sag om en erhvervssygdom, hvor det ikke er virksomheder, men læger, som er skadesanmeldere. Fem år efter anmeldelsen er beskæftigelsen 14 pct. lavere end blandt sammenlignelige beskæftigede, der ikke har anmeldt erhvervssygdom. Samme tendens er der for personer, der har anmeldt en arbejdsulykke, blot i mindre omfang, jf.
Image of page 20
Image of page 21

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors