ΜαθηματÎ&sup

Σημειωση από τα δυ? θέματα

Info icon This preview shows pages 58–60. Sign up to view the full content.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ . Από τα δυο θέματα θεωρίας να γράψετε μόνο το ένα και από τις τρεις ασκήσεις μόνο τις δυο. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑ 1 0 Α) Τι λέγεται ταυτότητα ; Β) Να αποδείξετε την ταυτότητα : ( α + β )( α – β ) = α 2 – β 2 . Γ ) Να μεταφέρετε στο γραπτό σας συμπληρωμένο τον πίνακα: αντιστοιχίζοντας κάθε ταυτότητα της στήλης Α με το ανάπτυγμά της από την στήλη Β . α β γ δ Α Δ Β Γ 2 0 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3 0 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Image of page 58

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

59 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α . ( α + β ) 2 = 1. α 3 +3α 2 β+3αβ 2 3 β . ( α – β ) 3 = 2. α 2 + 2αβ + β 2 γ . ( α – β ) 2 = 3. α 3 -3α 2 β+3αβ 2 - β 3 δ . ( α + β ) 3 = 4. α 2 – 2αβ + β 2 ΘΕΜΑ 2 0 Α) Να διατυπώσετε δυο (2) κριτήρια ισότητας τριγώνων . Β) Για τις παρακάτω προτάσεις να γράψεις στην κόλλα σου δίπλα από τον αριθμό της κάθε μιας το γράμμα (Σ) , αν η πρόταση είναι σωστή ή το γράμμα (Λ), αν η πρόταση είναι λανθασμένη . (1) Αν δυο τρίγωνα έχουν δυο γωνίες ίσες μια προς μια τότε θα έχουν και την τρίτη τους γωνία ίση . (2) Αν δυο τρίγωνα έχουν μια πλευρά και μια γωνία ίση αντίστοιχα τότε θα είναι ίσα . (3) Δυο ισοσκελή τρίγωνα είναι όμοια . (4) Δυο ορθογώνια και ισοσκελή τρίγωνα είναι όμοια . (5) Αν δυο ορθογώνια τρίγωνα έχουν μια οξεία γωνία ίση , είναι όμοια . ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 0 Δίνεται το πολυώνυμο Ρ(χ)= ( 2χ + 1 ) 2 - 3χ( χ + 1 ) – 7 α) Να αποδείξετε ότι Ρ(χ) = χ 2 +χ – 6 β) Να λύσετε την εξίσωση Ρ(χ) = 0 γ) Να παραγοντοποιήσετε το πολυώνυμο Ρ(χ) = χ 2 +χ – 6 . ΘΕΜΑ 2 0 Δίνεται το σύστημα : 2(3 1) (4 11) 5 2 1 3 2 3 6   (1) Να αποδείξετε ότι το σύστημα παίρνει τη μορφή : 6 4 14 2 3 4   (2) Να λύσετε το παραπάνω σύστημα . ΘΕΜΑ 3 0 Αν για την αμβλεία γωνία ω ισχύει συνω = 3 5 , να υπολογίσετε : α . το ημω β . την εφω γ . την τιμή της παράστασης Α = 1 1 3 4 3   
Image of page 59
60
Image of page 60
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Winter '09
 • Nikos

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern