Yaz\u0131klar olsun Sevgili gitti A\u011flayan g\u00f6zlerimdeki ka\u015f\u0131n\u0131n g\u00f6z\u00fcn\u00fcn nak\u015f\u0131 da

Yazıklar olsun sevgili gitti ağlayan gözlerimdeki

This preview shows page 2 - 4 out of 5 pages.

Yazıklar olsun... Sevgili gitti. Ağlayan gözlerimdeki kaşının, gözünün nakşı da ancak su üstüne çizilmiş bir nakıştan ibaret. Ey göz, uyan. Bu uyku yerinde şu daimî sel oldukça emin olmaya gelmez. Sevgili, senin yanından apaçık geçip gi- der, senden gizlenmez. Fakat ağyar görür diye nikap tutunmakta. 195. Gül, rengin yanağını lâtif bir surette ter- lemiş görünce haset ateşlerine daldı, gönül gamiyle gül suyuna gark oldu. Senin yolun ne yoldur, makamın ne ma- kamdır ki ona nispetle uçsuz bucaksız bir denize benzeyen gök bile serabın ta kendisi Aklımın bucağında nasihat girecek bir yer arama. Bu bucak, çenk ve rebap nağme- leriyle dopdolu. Hafız, âşık ve rintse, güzellere hayransa ne çıkar ki? Birçok tuhaf haller vardır ki gençlik çağının icaplanndandır. Mârâ z\ hayal-i tu çi perva-yı şerâbest yum gü ser-i hod gir ki humhane herâbest
Image of page 2
HAFIZ DÎVANİ 25 200 . 205. xxm. Yüce, güzel ve ebedî cennet bahçesi der- vişlerin halvetidir; ululuğun, saadetin serma- yesi 'onlara hizmet etmektir. Acayip tılsımları olan uzlet hâzinesi, on- ların rahmet nazarlariyle açılır. Rıdvan’ın kapıcılık ettiği cennet köşkü, onlarrn zevk ve neşe çimenliğinden bir görü- nüş, bir nümunedir. Panltısıyle kapkara kalbi altın haline ge- tiren şey dervişlerin sohbetindeki kimyadır. # Güneşin bile ululuk tacmı çıkanp önüne koyduğu ululuk, dervişlerin ululuğudur.
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '08
 • JOHNSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors