BAHAGIAN C 40 MANAFAAT GCED KEPADA MASYARAKAT DALAM ISU PENCEMARAN GCED atau

Bahagian c 40 manafaat gced kepada masyarakat dalam

This preview shows page 10 - 12 out of 16 pages.

BAHAGIAN C 4.0 MANAFAAT GCED KEPADA MASYARAKAT DALAM ISU PENCEMARAN GCED atau Pendidikan Kewarganegaraan Global adalah jenis ilmu kewarganegaraan yang melibatkan partisipasi aktif pelajar dalam isu berkaitan dengan sosial, politik, ekonomi dan lingkungan global. Pendidikan berkaitan alam sekitar sangat penting bagi meningkatkan kesedaran generasi muda khususnya terhadap penjagaan dan pengekalan kualiti alam sekitar. Pendidikan kewarganegaraan ini tujuannya adalah untuk membina komitmen dan tanggungjawab sosial yang berteraskan pandangan holistik tentang hubungan manusia dan alamnya. Arus pembangunan kearah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju telah mencetuskan pelbagai situasi. Pembangunan pesat sektor ekonomi dan perindustrian serta kestabilan politik dan sosial telah memberikan taraf hidup yang selesa kepada rakyat dan menaikkan imej negara di kaca mata dunia. Namun begitu disebalik keselesaan dan pembangunan tersebut timbulnya beberapa masalah sampingan yang boleh memudaratkan kehidupan masyarakat. Pencemaran plastik adalah satu pencemaran yang semakin serius. Berdasarkan dokumen Perundingan Teknikal mengenai Pendidikan Kewarganegaraan Global 2013, GCED merupakan satu transformatif, memberikan P a g e | 9
Image of page 10
OUMH1603 pelajar peluang dan kecekapan untuk menyedari hak dan kewajipan mereka untuk membangunkan dunia yang lebih baik pada masa hadapan. Selain itu, GCED turut menumpukan kepada pembelajaran melalui proses pembelajaran transformat seperti hak asasi manusia, pemahaman antara bangsa dan antara budaya, pembangunan lestari dan juga pendidikan untuk keamanan. Maka, berdasarkan definisi di atas, GCED memperkasa pelajar untuk berfikir, berkongsi dan bertindak demi dunia yang lebih adil, aman dan lestari. Oleh itu pendidikan kewarganegaraan Global ini mampu mendidik dan memupuk sifat murni untuk mengelakkan terjadinya pencemaran plastik. 3 dimensi konseptual utama iaitu kognitif, sosioemosi dan tingkahlaku merupakan komponen utama dalam memastikan objektif dan matlamat GCED ini dapt mengawal pencemaran plastik di dunia khususnya. 4.1 CADANGAN UNTUK MENYELESAIKAN ISU-ISU ALAM SEKITAR KHUSUSNYA PENCEMARAN PLASTIK Beberapa langkah-langkah yang telah difikirkan dan dilaksanakan oleh kerajaan untuk menangani masalah pencemaran plastik. Salah satu ialah kempen penggunaan bekas dan penggunaan bakul ketika membeli belah. Kempen ini telah dilaksanakan di setiap pasaraya dimana mereka tidak lagi membekalkan plastik tetapi menggalakkan pengguna untuk membawa bakul sendiri. Pendidikan di sekolah juga boleh dimanafaatkan untuk memberi pendidikan kepada anak-anak tentang bahayanya pencemaran plastik. Melalui pendedahan mata pelajaran alam sekitar merujuk kepada usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk mendidik masyarakat sama ada secara formal ataupun tidak supaya alam sekitar akan terus terpelihara dan berkekalan, (Rahman, 2017). Pendidikan yang berkaitan dengan alam sekitar sangat penting untuk meningkatkan kesedaran semua orang terhadap tanggung jawab masing-masing untuk menjaga alam sekitar.
Image of page 11
Image of page 12

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture