Milorad Pavic - Barok

Тиче прима хуманистичке

This preview shows 4 out of 5 pages.

тиче, прима хуманистичке подстицаје са византијског извора много пре настанка хуманизма у Италији. Нека као примери послуже два важна момента међу онима који су књижевност западне ренесансе учинили ренесансном, и нека то буду најопштији: враћање античким грчким узорима и грчком језику (уместо средњовековне латинштине), и друго, стварање књижевности на вернакуларним језицима. Ако се ова два начела примене на српску књижевност у XV и XVI веку, одмах ће се видети да за њу вреде другачија мерила. Грчки језик и антички свет узора (са свим посредовањима цркве, која се морају подразумевати) у крилу старе српске књижевности никада није ни био напуштан као један од основних, трајних чинилаца књижевног стварања, као иницијатор и праузор у важним књижевним питањима као што су нормирање речника и синтаксе, настанак азбуке, стил, версификација, итд. Стварање књижевности на народном језику и превод Библије на вернакуларни језик у српској књижевности не јавља се у ХV веку, него је у том столећу већ вишевековна традиција. Словенски језик српске редакције, дакле књижевни језик старе српске књижевности, одавно је "свети" језик и још од IХ века он има ону привилегију у односу на грчки коју вернакуларни језици на Западу стичу донекле у односу на латински језик тек у ренесансним временима. Тако је стара српска књижевност учествовала бар у две од оних чувених хуманистичких обнова византијског света: најпре у ренесанси IX века која је овде већ поменута кад се под окриљем њеног идејног инспиратора Фотија рађа ћирило-методијска словенска књижевност и у њеним оквирима зачињу се и основи старе српске књижевности; потом у ренесанси XI века и касније јављају се први велики представници старе српске књижевности, почев од св. Саве
Image of page 4

Subscribe to view the full document.

Image of page 5
You've reached the end of this preview.
 • '
 • NoProfessor

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern