Marginalint\u00e4kten \u00e4r \u00f6kningen i int\u00e4kt vid en enhets \u00f6kad produktion f\u00f6rs\u00e4ljning

Marginalintäkten är ökningen i intäkt vid en

This preview shows page 5 - 7 out of 7 pages.

Marginalintäkten är ökningen i intäkt vid en enhets ökad produktion (försäljning)oMR (marginal revenue) = ΔTR/ΔQVinsten maximeras när marginalintäkten = marginalkostandenoMR=MCKort siktFast kostnad givenInget in- eller utträde av företag VinstenTR – TC Alternativt (P-ATC) QBreak-even pris: det pris som inte leder till någon vinst allsProduktionsbesltet på kort siktÄven ett företag som går med förlust vinner på att producera om MR > AVC (täcker lönerna osv)P = AVC är “nedläggningspriset”, dvs det pris vid vilket produktionen stängsFasta kostnader som redan gjorts ska ej påverka beslutet – sunk costs
Background image
Kortsiktig aggregerad utbudskurva Addera alla företags utbudskurvor horisontelltLång siktPå lång sikt kan producenter anpassa de fasta kostnaderna exempelvis genom attköpa eller lägga ner fabriker.Industrier i perfekt konkurrens ändrar normallt sett struktur på kort och lång sikt.Inträde av nya företag om vinsten > 0 för de befintliga företagen.Nedläggningar (utträde) om vinsten < 0 för de befintliga företagen.Långsiktig jämvikt på marknaden då nya företag tillkommer – noll vinstEffekten av ökad efterfråganKort- och långsiktig utbudskurvaDen långsiktiga kurvan är flackare – mer elastiskDen långsiktiga utbudskurvan är alltidflackare än den kortsiktiga.• Detta beror på inträde och utträde påmarknaden.• Ett högre pris leder till inträde vilket skiftarutbudskurvan till höger och sänker priset.Detta är allstå en motverkande effekt1.I PK så är MC1=MC2=M3…=p
Background image
2.I PK så gör företag på lång sikt inga vinster. – bara på krt sikt3.Den långsiktiga jämvikten är effektiv.a.Ingen värdeful handel går förlorad, kostnader är minimerade och inga resurser går förlorade.4.Detta gäller över tid även om omständigheter ändrasa.Producenter anpassar sig till konsumenters ändrade preferenser och förändringar i teknologi.
Background image

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 7 pages?

 • Spring '18
 • Jonas Vlachos
 • AFC, lång sikt

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture