Octastar4

Info icon This preview shows pages 100–103. Sign up to view the full content.

cũng sẽ khác nhau. vineleafboldnevineleafboldnevineleafboldnevineleafboldne . octastar4 . vineleafboldnwvineleafboldnwvineleafboldnwvineleafboldnw
Image of page 100

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 91 CHƯƠNG 4 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Chương 4 4.1 CÁC KHUYẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA NỢ CÔNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ octastar4 Không nên tăng thuế và không siết chặt tín dụng trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và bản thân nền kinh tế quốc gia đang gặp khó khăn do suy thoái để tránh đẩy nền kinh tế vào khó khăn lớn hơn và có thể tiếp tục lún sâu vào suy thoái. Cụ thể là: không cắt giảm lương của người lao động, không huỷ bỏ và không thu hẹp các chương trình an sinh xã hội để tránh làm cho tình hình xã hội trở nên căng thẳng và có nguy cơ dẫn đến những xáo trộn lớn hơn do gặp phải sự phản ứng, thậm chí là chống đối mạnh mẽ từ các tầng lớp bị thiệt hại. octastar4 Không nên đưa ra mức thuế suất trong tương lai vượt quá ngưỡng chịu đựng thuế của đối tượng chịu thuế, nhằm tạo được nguồn thu trả nợ trong tương lai và tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế. Nhất là có thể tránh được tình trạng chuyển giá trong các công ty đa quốc gia khi thuế suất của hệ thống thuế Việt Nam cao hơn những quốc gia khác mà họ có đầu tư. octastar4 Cần có chính sách tỷ giá phù hợp và kịp thời cho từng thời điểm, nhằm tránh những tác động nhất định lên tỷ giá hối đoái và qua đó ảnh hưởng đến cán cân thương mại. Cụ thể: head2right Trong thời gian đầu của thời kỳ vay vốn sẽ có một dòng ngoại tệ lớn chảy vào trong nước, điều đó làm giảm sức ép cân đối ngoại tệ và sẽ có xu theo hướng làm tăng giá đồng nội tệ dẫn đến giảm xuất khẩu ròng. head2right Trong trung và dài hạn, khi chính phủ phải cân đối nguồn ngoại tệ để trả nợ gốc và lãi sẽ đẩy nhu cầu ngoại tệ tăng cao, làm giảm giá đồng nội tệ, tăng chi MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ
Image of page 101
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 92 CHƯƠNG 4 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt phí nhập khẩu máy móc thiết bị và nguyên liệu. Khi chi phí đầu vào của nền kinh tế bị tăng lên dẫn tới các nguy cơ lạm phát. octastar4 Cần cân đối lại trong phân bố và sử dụng lao động giữa các thành phần kinh tế và trong nội bộ khu vực kinh tế ngoài Nhà nước nhằm tạo thêm “công ăn việc làm” cho người lao động. Đồng thời, phân bổ nguồn lực hợp lý để tạo tính cạnh tranh cho hàng hóa trong lĩnh vực xuất khẩu, nhằm tạo nguồn thu ngoại tệ cho quốc gia.
Image of page 102

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 103
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern