Du skal også bruge simuleringer når du som ansat i

This preview shows page 71 - 75 out of 95 pages.

beslutninger. Du skal også bruge simuleringer, når du som ansat i en virksomhed skal træffe beslutninger. SCENARIE Scenarier er tænkte eller mulige situationer for fremtiden fx forskellige budgetscenarier. Vi starter med at kigge på et par simple budgetscenarier. Det første eksempel handler om privatøkonomi, mens det andet eksempel er en typisk problemstilling fra en virksomhed. Simuleringsmodel I regneark findes der forskellige funktioner til at lave simuleringer. For at kunne bruge disse funktioner er det vigtigt, at du bygger din simuleringsmodel op med formler, ellers fungerer funktionerne i regneark ikke. En simuleringsmodel består af både inddata og formler til beregning af uddata: Budget Højeste SU som udeboende over 20 år 5.839 kr. + Fritidsjob i Føtex 2.300 kr. = Samlet indkomst 8.139 kr.
Budget - Skat af SU og løn 1.740 kr. = Disponibel indkomst 6.399 kr. - Faste udgifter: husleje, telefonabonnement m.m. 3.300 kr. = Rådighedsbeløb 3.099 kr. I eksemplet ovenover består inddata af følgende oplysninger: SU-satsen Lønindkomst ved fritidsjob Skat af SU og løn Faste udgifter Uddata er de tal, der automatisk bliver beregnet, når du taster inddataene: Samlet indkomst Disponibel indkomst Rådighedsbeløb Vær opmærksom på, at uddataene kan kun beregnes automatisk, hvis du bruger formler i din simuleringsmodel. SIMULERINGSMODEL En simuleringsmodel i regneark er altså en tabel med inddata i form af tal, og formler til automatisk beregning af uddata . Simuleringsmodeller er et vigtigt værktøj for dig både som privatperson og for en virksomhed, når den skal tage beslutninger om fremtiden. De formler, du har brugt lært indtil videre, er standard formler i regneark. Der findes mange flere formler og funktioner. Vi vil her gennemgår disse to funktioner: Målsøgning-funktionen HVIS-funktionen Begge funktioner bruges til at udarbejde forskellige scenarier.
Målsøgning-funktion MÅLSØGNING-FUNKTION Denne funktion bruges til at finde et bestemt resultat (uddata) i din simuleringsmodel. Lad os kigge på eksemplet med din privatøkonomi som udeboende: Budget Højeste SU som udeboende over 20 år 5.839 kr. + Fritidsjob i Føtex 2.300 kr. = Samlet indkomst 8.139 kr. - Skat af SU og løn 1.740 kr. = Disponibel indkomst 6.399 kr. - Faste udgifter: husleje, telefonabonnement m.m. 3.300 kr. = Rådighedsbeløb 3.099 kr. Du har besluttet dig for, at du vil flytte hjemmefra, men det er meget at gå næsten 1.000 kr. ned om måneden i rådighedsbeløb. Derfor er du nødt til at finde en billigere lejlighed, så du har lidt flere penge til dig selv hver måned. Her kan du bruge målsøgning-funktionen til at beregne, hvad dine faste udgifter højest må være, hvis du ønsker et rådighedsbeløb på fx 3.500 kr. om måneden. TIP: Under fanen Data vælger du ikonet for What if analyse . Herefter vælger du Målsøgning og får denne dialogboks frem:
Angiv celle: Her taster du celle-referencen for rådighedsbeløbet (målcellen) Til værdi : Her taster du det ønskede rådighedsbeløb. Ved ændring af celle: Her taster du celle-referencen for de faste udgifter (resultatcellen) HVIS-funktion HVIS-FUNKTION Denne funktion i regnearket er en logisk test, som tester om en påstand er sand eller falsk.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture