Najjednostavniji uređaj je žičani kondenzator koji se prije rada nabije a nosi

Najjednostavniji uređaj je žičani kondenzator koji

This preview shows page 144 - 148 out of 225 pages.

Najjednostavniji uređaj je žičani kondenzator, koji se prije rada nabije, a nosi se zakvačen na prsima. Slika 3.23. Ispitivanje radioaktivnim izotopima
Image of page 144
145 Nakon završetka rada očita se koliko se kondenzator izbio i po tome odredi koliko je bilo zračenje koje je izbilo kondenzator. U vlažnom zraku kondenzator se inače brže izbija, pa je tijekom rada potrebno imati barem dva ispravna instrumenta. Z aštita okoline i ljudi od zračenja zasniva se na dvije osnovne mogućnosti: dovoljnim udaljavanjem od izvora zračenja i postavljanjem prepreka koje prigušuju zračenje između izvora i ljudi ( slika 3.24 ). Intenz itet zračenja opada s kvadratom udaljenosti od izvora tako da se sigurna udaljenost može odrediti iz izraza: I o : I s = (X o : X s ) gdje je: I o = intenzitet zračenja na X 0 od izvora I s = dopušteni iznos zračenja X o = udaljenost od izvora [m] X s = sigurna udaljenost [m]. U većini slučajeva koristi se dodatna zaštitna pregrada, što smanjuje potrebu za udaljavanjem od izvora zračenja. Prigušenje u materijalu je eksponencijalne naravi i može se odrediti prema izrazu: d m 0 s I I gdje je I o = inten zitet zračenja na X 0 od izvora I s = dopušteni iznos zračenja m = koeficijent prigušenja, karakteristika pojedinog materijala [1/mm] d = debljina materijala [mm]. Slika 3.24. Zaštita od zračenja udaljavanjem od izvora i pregradama Zaštitne pregrade izrađuju se najviše od olova, betonskih blokova s miješanom olovnom rudačom (barit) ili betona. Ispitivanje ionizirajućim zračenjem skuplje je od ispitivanja ultrazvukom, a zahtijeva i posebne mjere opreza. Neke greške se mogu ovim ispitivanj em najbolje otkriti, a neke ne. Najbolje je koristiti se svim metodama u području njihove optimalne primjene.
Image of page 145
146
Image of page 146
147 4 KOROZIJA I ZAŠTITA OD KOROZIJE 4.1 DEFINICIJA I EKONOMSKI ZNAČAJ KOROZIJE Propadanje materijala koje je izazvano kemijskim djelovanjem okolin e nazivamo korozijom. Riječ korozija dolazi od latinske riječi corredere što znači nagristi. Pod korozijom u užem smislu razumijeva se nagrizanje i propadanje samo metalnih materijala, dok se za nemetale kaže samo da propadaju. Trajnost konstrukcije uve like ovisi o koroziji, jer skupe konstrukcije i uređaji često zbog korozije propadaju puno ranije negoli je to predviđeno normalnim korištenjem. Tipični su primjeri: stariji brodovi, čelične konstrukcije dizalica, stupovi dalekovoda itd. koji završe u rezalištima prvenstveno zbog smanjenja debljine izazvanog korozijom . Prema istraživanjima 2003. godine u SAD -u direktni troškovi korozije iznosili su 3,1 % BDP-a, odnosno 276 milijardi dolara (1000 US$/stanovniku). U direktne troškove ubraja se zamjena korodiranih dijelova i održavanje i provođenje zaštite. Indirektni troškovi uzrokovani korozijom su: zaustavljanje proizvodnje, gubitak proizvoda (curenje iz cjevovoda, tankova, spremnika...), onečišćenje proizvoda i okoliša, smanjenje efikasnosti, predimenzioniranje konstrukcije.
Image of page 147
Image of page 148

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes