Disse resultater tyder på misbrug af roller kan

This preview shows page 137 - 138 out of 248 pages.

de overvåges nøje. Disse resultater tyder på misbrug af roller kan begrænses, når folk gøres bevidste om deres adfærd. Group Property 2: Norms Har du nogensinde bemærket, at golfspillere ikke taler, mens deres partnere sætter på den grønne eller at medarbejderne ikke kritiserer deres chefer offentligt? Hvorfor ikke? Svaret er normer. Alle grupper har etablerede normer - acceptable standarder for adfærd delt af deres medlemmer, der udtrykker hvad de burde og burde ikke gøre under visse omstændigheder. Når de er enige om og accepteret af gruppen, påvirker normer medlemmernes adfærd med et minimum af ekstern kontrol. Forskellige grupper, samfund og samfund har forskellige normer, men de har alle dem. Normer kan dække stort set ethvert aspekt af gruppens adfærd. Sandsynligvis den mest almindelige er en præstationsnorm, der giver tydelige tegn på, hvor hårde medlemmer skal arbejde, hvad niveauet af output skal være, hvordan man får arbejdet, hvilket niveau af tardiness er passende og lignende. Disse normer er ekstremt kraftfulde og er i stand til væsentligt at ændre en præstationspræstation baseret udelukkende på evnen og niveauet af personlig motivation. Andre normer omfatter udseende normer (dress koder, uudtalte regler om hvornår man skal se travlt), sociale arrangement normer (med hvem at spise frokost, om at danne venskaber på og uden for jobbet) og ressourceallokeringsnormer (tildeling af vanskelige job, distribution af ressourcer som løn eller udstyr). The Hawthorne Studies : Fuldskalet værdsættelse af indflydelse af normer på arbejderadfærd forekom først i begyndelsen af 1930'erne efter studier foretaget mellem 1924 og 1932 på Western Electric Company's Hawthorne Works i Chicago. Hawthorne forskerne begyndte ved at undersøge forholdet mellem det fysiske miljø og produktiviteten. Da de øgede lysniveauet for den eksperimentelle gruppe af arbejdstagere, steg produktionen for den pågældende enhed og kontrolgruppen. Men til deres overraskelse, da de faldt lysniveauet i forsøgsgruppen, fortsatte produktiviteten at stige i begge grupper. Faktisk faldt produktiviteten i forsøgsgruppen kun, da lysintensiteten var blevet reduceret til månelysets. Som opfølgning begyndte forskerne et andet sæt eksperimenter hos Western Electric. En lille gruppe af kvinder montage telefon-relæer blev isoleret fra hovedværket gruppe, så deres adfærd kunne mere nøje. Observationer, der dækkede en flerårig periode, viste, at denne lille gruppes produktion steg støt. Antallet af personlige og ubekymrede fravær var ca. en tredjedel, der blev registreret af kvinder i den almindelige produktionsafdeling. Det blev tydeligt, at denne gruppes præstation var signifikant påvirket af status som "special". Medlemmerne syntes at være i forsøgsgruppen var sjov, at de var i en elitegruppe, og at ledelsen viste bekymring over deres interesser ved at engagere sig i sådanne eksperimenter.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture