Dân cư theo các đơn vị hành chính lãnh

This preview shows page 18 - 20 out of 22 pages.

dân cư theo các đơn vị hành chính lãnh thổ; Nhà nước có chủ c. Nhà nước ban hành các loại thuế và thu thuế d. tất cả đều đúng 18
Image of page 18

Subscribe to view the full document.

xãhội; quyền quốc gia 287 Các cơ quan quyền lực nhà nước bao gồm: a. Chủ tịch nước & Chính phủ b. Quốc hội & HĐND các cấp c. Toà án & Viện kiểm sát d. Công an & Quân đội 288 Các cơ quan Quản lý nhà nước bao gồm a. Quốc hội & HĐND các cấp b. Công an & Quân đội c. Chính phủ & UBND các cấp d. Viện kiểm sát & Toà án nhân dân các cấp 289 Nhiệm vụ của Toà án nhân dân các cấp a.Điều tra b. Xét xử c. Truy tố d. Bào chữa 290 Nhiệm vụ của cơ quan kiểm sát: a. Thực hiện quyền công tố theo luật định b. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội c. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các đơn vị vũ trang d. Tất cả đều đúng 291 Chủ tịch nước : a. Là đại biểu Quốc hội b. là cơ quan của Quốc hội c. nắm giữ quyền hành pháp d. tất cả đều đúng 292 Nguồn gốc của pháp luật a. Nhà nước ra đời trước, pháp luật ra đời sau b. nguyên nhân phát sinh nhà nước là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời pháp luật . c. pháp luật ra đời trong chế độ cộng sản nguyên thuỷ để điều chỉnh cách xử sự con người d. Tất cả đều sai 293 Bản chất của pháp luật có: a. Tính giai cấp & tính xã hội b. Tính dân tộc & tính mở của pháp luật c. câu a và b đúng d. câu a và b sai 294 Thuộc tính của pháp luật : a. tính quy phạm phổ biến b. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức c. Tính được đảm bảo bởi nhà nước d. tất cả đều đúng 295 Chức năng của pháp luật a.chức năng cộng đồng và bảo vệ b.Chức năng điều chỉnh và giáo dục c.Chức năng trấn áp và xây dựng d. Tất cả đều sai 296 Hình thức pháp luật của nhà nước CHXHCNViệt Nam là: a. Tập quán pháp b. Tiền lệ pháp c. Văn bản Quy phạm pháp luật d. Văn bản áp dụng pháp luật 297 Cấu trúc Quy phạm pháp luật gồm các bộ phân: a. Chế tài b. Quy định c. Giả định d. tất cả đều đúng 298 Hãy xác định bộ phận quy định trong QPPL sau: “ Các cơ quan nhà nước, Cán bộ,Viên chức nhà nước phải tôn trọng nhân dân, tận tuỵ phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân , lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân d ân.. (Đ8/HP) a. Các cơ quan nhà nước, Cán bộ,Viên chức nhà nước b. …. phải tôn trọng nhân dân, tận tuỵ phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân , lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân c. Các cơ quan nhà nước, Cán bộ,Viên chức nhà nước phải tôn trọng nhân dân d. tất cả đều đúng 299 Chế tài là a. những hậu quả bất lợi
Image of page 19
Image of page 20
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes