Varum\u00e4rken representerar personlighetstyper d\u00e4rf\u00f6r k\u00f6per visa konsumenter

Varumärken representerar personlighetstyper därför

This preview shows page 24 - 27 out of 30 pages.

Varumärken representerar personlighetstyper, därför köper visa konsumenter varumärken som matchar med deras personlighet.
Image of page 24
Varumärkespersonlighet : en mix av personliga egenskaper som kännetecknar ett visst varumärke. Psykologiska köpbeslut påverkas av - motivation - perception - lärande - övertygelse - attityder Motivation: - Motiv: ett behov som är tillräckligt påtagligt för att individen ska söka tillfredsställelse. Perception : - Den process genom vilken individer väljer, organiserar och tolkar den information som formar en meningsfull bild av den värld i vilken individen lever och agerar. - En person är beredd på att agera, men det beror på personens perception. - Selektiv förvrängning : marknadsförare måste försöka förstå konsumenter tankesätt och hur deras övervägande påverkar tolkningen av annonser och försäljningsbudskap. - Selektiv bevarande : konsumenter tenderar att komma ihåg de positiva aspekterna av ett varumärke som de gillar och glömma de positiva aspekterna av ett konkurrerande företag. - Subliminal annonsering: annonsering med budskap Lärande : - förändringar i en individs beteende som följd av erfarenheter - En drivkraft är en inre stimuli som manar till handling, som ibland övertygar en om att köpa en viss vara. Responser uppstår och och man tycker om varan blir responsen förstärkt. Nästa gång man vill ha en likande vara är sannolikheten stor att man gåt tillbaka till samma varumärke. Övertygelse : - övertygelse är en tanke som individer har om något. - en attityd beskriver en individs relativt konsistens känslor om något. Påverkar om en person gillar eller ogillar något.
Image of page 25
Köpbeslut : - Alla individer köper vid olika tillfällen, vissa vid impulser och andra efter utvärdering. - det finns 4 typer av köpbeteenden: 1. Komplext köpbeteende förekommer vid högt köpbeteende och stor upplevd skillnad mellan varumärken. - Oftast vid dyra produkter och profilerar kundens självbild socialt. 2. Dissonansreducerad köpbeteende - Förekommer vid högt köpengagemang och produkten är dyr, köps sällan, och innebär risktagande men där den upplevda skillnaden mellan varumärken är liten. - ett tilltalande pris och hög tillgänglighet såsom långa öppettider. 3. Vanebaserat köpbeteende: - förekommer vid lågt köpengagemang och liten upplevd skillnad mellan varumärken - livsmedel såsom salt och socker 4. Variationsköpande köpbeteende - vanligt att konsumenten byter varumärken - man byter varumärken för att få variation inte för att man är missnöjd Köp(besluts)processen - B ehovsupptäck: ett problem eller behovs upptäcks. - Informationssökning: ju högre köpengagemang desto mer research. - Utvärdering av alternativ: Informationen granskas och man utvärderar utifrån t.e.x. utseende eller doft. - Köpbeslut : Kan bero på inkomst (oväntade situationsfaktorer), Folks attityder har stor påverkan. - Efterköpsbeteende: En köpares utvärdering efter köpet. Kognitiv dissonans: - Produkten håller inte värderingarna och köparen försöker övertyga sig om att köpbeslutet var rätt. Många företag skickar ut kundenkäter för att få feedback med vad konsumenten tycker om köpet och produkten. Kundnöjdhet är viktigt långsiktigt för att bygga lönsamma företag och nöjda kunder sprider oftast god rykten om företaget.
Image of page 26
Image of page 27

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 30 pages?

 • Spring '17
 • Kundvärde, lönsamma kundrelationer

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture