Tổ chức ta thực hiện thao tác nào

This preview shows page 17 - 19 out of 22 pages.

tổ chức ta thực hiện thao tác nào: Insert/Organization chart Insert/Picture/Organiza tion chart Các câu A, B đều đúng Các câu A, B đều sai 263 Trong Power point để xem phiên trình chiếu ta thực hiện thao tác hay phím nào sau đây: Slide Show/ View Show F5 View/ Slide show Tất cà các câu đúng 264 WWW là gì? Là một phần của Internet Là một mạng không thể thiếu trong hệ thống mạng toàn cầu Là một mô hình truyền tin Là tên gọi khác của Internet 265 Bạn đã mở yahoo để có thể tìm kiếm một số thông tin cần thiết. Để có thể nhập từ khóa, bạn nhấn chuột vào khu vực nào Khu vực số 1 Khu vực số 2 Khu vực số 3 Khu vực số 4 266 Hiện tại địa chỉ của trang web đang truy cập quá dài và bạn muốn trình duyệt Web ghi lại và lưu giữ địa chỉ này. Bạn thực hiện việc nhắp chọn thực đơn lệnh tại vùng số 1 vùng số 2 vùng số 3 vùng số 4 267 Muốn đọc được thư điện tử trong trang Web Yahoo, người sử dụng máy tính : Phải dùng Internet Explorer Dùng bất kỳ ph� n mềm duyệt WEb n� o Sử dụng phần mềm Yahoo cung cấp Cả 3 cách trên đều không được 268 Phần mềm Outlook Express l� phần mềm dùng để : Duyệt trang Web trên Internet Thực hiện gửi các tin nhắn (messenger) Dùng để đọc v� gửi thư điện tử Cả 3 chức năng trên 269 Trong các dạng địa chỉ điện tử sau địa chỉ n� o l� không đúng quy định [email protected] [email protected] [email protected] n.vn nhuminh.hcm.vnn.v n 270 Để sử dụng được hộp thư điện tử dùng Outlook Express , người sử dụng cần biết : Địa chỉ trang web của nh� cung cấp Dịch vụ (ISP) Tên hộp thư. Tên hộp thư, SMTP server, incomming mail server POP3, Acount người sử dụng. d. Tên hộp thư, SMTP server, incomming mail server POP3, Acount người sử dụng, pass word của hộp thư. 271 Lệnh Create Mail trong Outlook Express dùng để : Tạo ra một thư mới Trả lời cho người gửi thư Trả lời cho mọi người có trong Đọc thư mới nhận được 17
Image of page 17

Subscribe to view the full document.

danh sách địa chỉ 272 Mỗi Email cùng lúc chỉ có thể Gửi đến một người nhận duy nhất Gửi đến một người nhận v� ISP Tất cả mọi người có trong sổ địa chỉ Đến những người có tên trong phần TO, CC 273 Trong Outlook Express Để đọc được Email đã nhận về , người sử dụng : Phải giứ nguyên kết nối Internet Có thể ngắt kết nối vẫn đọc được Phải in ra giấy trước khi ngắt kết nối Cả 3 cách trên đều không được 274 Powerpoint là phần mềm Tiện ích tích hợp trong Windows Soạn thảo văn bản Dùng trong lĩnh vực trình bày, quảng bá Thực hiện bảng tính 275 Để tạo ra một Presentation mới ta có thể thực hiện : Chọn Blank Presentation sau khi khởi động
Image of page 18
Image of page 19
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes