Polaire stoffen lossen beter op in polaire

Info icon This preview shows pages 23–25. Sign up to view the full content.

Polaire stoffen lossen beter op in polaire oplosmiddelen dan in apolaire oplosmiddelen. Apolaire stoffen lossen het beste op in apolaire oplosmiddelen. Een verbinding is des te beter oplosbaar naarmate het oplosmiddel in chemische en fysische eigenschappen grotere overeenkomst vertoont met de op te lossen stof. Stoffen met meerdere hydroxylgroepen zoals suikers zijn in het algemeen oplosbaar in water en in alcoholen, maar zijn daarentegen weinig of niet in diëthylether of tolueen oplosbaar. Koolwaterstoffen zijn meer oplosbaar in tolueen en in petroleumether dan in alcoholen. Zouten zijn in het algemeen goed oplosbaar in water, minder in alcoholen, aceton en dichloormethaan, en meestal niet in tolueen, diëthylether en petroleumether. Vele organische stoffen zijn goed oplosbaar in tolueen, dichloormethaan, aceton en diëthylether. Hogere leden uit een homologe reeks gelijken qua oplosbaarheid goed op de koolwaterstof waar ze van afgeleid zijn. Zo zullen 1-hexadecanol en hexadecaan een vergelijkbaar oplosbaarheidsgedrag vertonen. Op bovengenoemde regels over de oplosbaarheid zijn vele uitzonderingen bekend. Heeft men een te kristalliseren stof, waarvan men niets omtrent de oplosbaarheid weet, dan oriënteert men zich door voorafgaande testen in een reageerbuis welk oplosmiddel kan worden toegepast. Indien de
Image of page 23

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.