Extra lelijk die shit helpt je niet stop ermee bitch

This preview shows page 3 - 4 out of 4 pages.

extra lelijk die shit helpt je niet stop ermee bitch accepteer je leijkheid كلسك لوبق ةرهاعلا كلذ فقو ىلع كدعاسي ل فرقلا نأ ةحيبق ةيفاضا جايكملا عم تاحيبقلا تايتفلا MARK RUTTE BEN DE VRIES wat een verschrikkelijk schijnheilig landverrader بيهرلا قافنلا نئاخ ام welke bericht vind jij het meest respectloos ةمرتحم ريغ اهدجت يتلا ةلاسرلا ام vind je dat dit bericht verwijderd moet worden van social media يعامتجلا لصاوتلا لئاسو نم ةلاسرلا هذه ةلازإ بجي هنأ دقتعت له geef een voorbeeld van iets iemand op social media over jouof iemand die jij kent heeft gezegd wat jij respectloos vond leg ook uit waaroom je dit respectloos vond كنأ هفرعت صخش نع وأ كنع يعامتجلا لصاوتلا لئاسو ىلع ام صخش هلاق ءيش ىلع ً لاثمطعأ مارتحلا مدع تدجو مرتحم ريغ اذه تدجو اذامل ا ً ضيأ حضو
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

schrijf een recht op dat jij belangrijk vindt? ؟كل ةبسنلاب مهم ا ً قح بتكا hoe merk jij dat je dit recht hebt? ؟قحلا اذه كيدل نأ فرعت فيك vind jij dat jij op sociale media respectvol met anderen? ؟يعامتجلا لصاوتلا لئاسو عم نيرخلا مرتحت كنأ دقتعت له lees het voorbeeldkader De identificatieplicht op pagina 13 van het handboek waarom bestaat de identificatieplicht denk je? ةحفصلا ديدحتب مازتللا لاثملا عبرم أرقا 13 ليلدلا نم ؟ةيوهلا ديدحت مازتلا دوجو دقتعت اذامل waarom mag de politie niet zomaar om je identiteitsbewijs كتيوه تابثإ بلط طقف ةطرشلا عيطتست ل اذامل geef een voorbeeld van een grondrecht en leg uit hoe dit grondrecht je beschermt tegen de macht van de overheid? ةموكحلا ةطلس نم يساسلا قحلا اذه كيمحي فيك حرشو يساسأ قح ىلع ً لاثمطعأ wat zou er volgens jou gebeuren als dit grondrecht niet bestond? ؟دوجوم ريغ يساسلا قحلا اذه ناك اذإ ثدحيس كيأرام
Image of page 4
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes