T? số liệu thứ cấp thu thập được t?

Info icon This preview shows pages 132–134. Sign up to view the full content.

Từ số liệu thứ cấp thu thập được từ nguồn ADB, ta có đồ thị bên trên với tình hình dư nợ nước ngoài so với GDP của Việt Nam trong giai đoạn 1990 – 2009. Qua đó, ta có thể thấy đỉnh cao của dư nợ nước ngoài so với GDP là 246.5% (năm 1992), sở dĩ mức tỷ lệ này cao như thế là do trong thời điểm của những năm trước 1991, khi Hội đồng tương trợ kinh tế (CMEA) chưa tan rã, Việt Nam được hưởng nhiều ưu đãi của tổ chức này, chủ yếu vay từ Liên Xô và các nước Đông Âu với lãi suất ưu đãi. Nhưng bắt đầu từ năm 1993 – 2008 thì tỷ lệ dư nợ trên GDP đã giàm dần một cách đáng kể từ 246.5% (năm 1992) xuống còn 28.75% (năm 2008), và tăng trở lại mức 39% trong năm 2009. Để giải thích cho sự sụt giảm đáng kể trong nợ nước ngoài trên GDP của giai đoạn này là do Nhà nước đã sử dụng công cụ thuế trong cân đối ngân sách tài chính quốc gia. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đến mức thuế suất đưa ra trong tương lai phải dưới ngưỡng chịu đựng thuế của đối tượng chịu thuế, nhằm đảm bảo công cụ thuế vừa có thể tạo được nguồn thu trả nợ trong tương lai vừa có thể tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế.
Image of page 132

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 123 PHỤ LỤC NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Ngoài ra, ta có thể giải thích thêm về sự sụt giảm đáng kể trong tỷ lệ nợ nước ngoài trên GDP bằng yếu tố tiết kiệm trong nước, khi chỉ tiêu này có xu hướng tăng dần và đạt 17.2% trên GDP ở năm 2006 và tốc độ tăng trưởng của GDP cũng tăng nhanh hơn với chiều hướng tăng dần qua các năm, cụ thể trong năm 1990 là 5.1% nhưng đến năm 1995 và 1996 là 9.5% và 9.3%. Điều này cho thấy khi tăng trưởng kinh tế ổn định thì nợ nước ngoài sẽ giảm đi để thay vào đó là nguồn thu của ngân sách. Một nguồn tài trợ vừa mang tính không rủi ro và không hoàn trả vừa mang tính khuyến khích sự đầu tư kinh doanh và quản lý hiệu quả cho nhà đầu tư sao cho lợi nhuận sau thuế nhận được của họ vẫn có thể chấp nhận được. octastar4 Tăng trưởng vốn GCAP Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là yếu tố vật chất quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường. Một trong những điểm hạn chế lớn nhất của Việt Nam là cơ sở hạ tầng còn yếu kém nên đầu tư là hoạt động tạo ra và nâng cấp hạ tầng cơ sở, mở đường và làm nền tảng để phát triển sản xuất kinh doanh...
Image of page 133
Image of page 134
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern