Hexaan cyclohexaan tolueen dichloormethaan chloroform

Info icon This preview shows pages 134–137. Sign up to view the full content.

hexaan < cyclohexaan < koolstoftetrachloride < tolueen < dichloormethaan < chloroform < diëthylether < ethylacetaat < aceton < n -propanol < ethanol < methanol Een meer volledige elutrope reeks is weergegeven in Tabel 6.3. Hier zijn de verbindingen gerangschikt volgens stijgende polariteit als uitgedrukt door de relatieve diëlektriciteitsconstante. Men moet vermijden om de polariteit van de elutievloeistof abrupt te veranderen. Men brengt geleidelijk oplossingen met een steeds grotere wordende concentratie aan het polaire solvent op de kolom, totdat de elutievloeistof volledig uit het meer polaire solvent bestaat. Dit kan gebeuren door opeenvolgend
Image of page 134

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.