Khi mỏ đã qu? đông người khai thác v đến

This preview shows page 195 - 198 out of 292 pages.

rất ít. Khi mỏ đã quá đông người khai thác, vàng do kẻ mới đến tìm ra thường là vàng đã được người đi trước phát hiện. Bằng một vài số liệu đơn giản làm ví dụ, ta có thể hiểu vì sao động cơ cá nhân dẫn đến sự lãng phí do dư thừa nhân lực trong những trường hợp này. Giả sử một người phải chọn lựa giữa nghề kỹ sư với mức lương 100.000 đôla và nghề đào vàng. Giả sử đối với anh này, những khía cạnh phi tài chính của cả hai ngành nghề đều hấp dẫn như nhau và dự kiến kiếm được 110.000 đôla từ số vàng đào được; 90.000 đôla trong số đó nếu không có anh ta thì những người hiện đang đào vàng cũng sẽ tìm được. Lợi ích cá nhân sẽ thúc đẩy anh này chọn nghề đào vàng, vì 110.000 đôla rõ ràng cao hơn mức lương kỹ sư chỉ 100.000 đôla. Nhưng vì nỗ lực của anh ta chỉ khiến tổng giá trị vàng khai thác được tăng 20.000 đôla, nên tổng thu nhập xã hội khi anh ta chọn làm kỹ sư sẽ cao hơn 80.000 đôla so với khi anh chọn đào vàng. Những người mơ làm quản lý danh mục đầu tư cũng có động lực tương tự như vậy. Đến một mức độ nào đó, việc có thêm một viên quản lý có thu nhập cao chỉ đóng góp ít ỏi vào tổng hoa hồng ngành này thu được trên các khoản đầu tư đang quản lý. Cũng như trên thị trường địa ốc, khi đã có quá nhiều người, thì hoa hồng của người mới phần lớn đánh đổi bằng phần hoa hồng đáng ra những người hiện tại có thể kiếm được. Như vậy, trong trường hợp này, động cơ cá nhân sinh ra lãng phí do dư thừa nhân lực.
Image of page 195
200 G cẩm nang nhà kinh tế tự nhiên Mathew Rhodes-Kropf, giáo sư tài chính Trường Kinh doanh Columbia từng cho rằng việc đánh thuế cao với các nhà quản lý quỹ phòng hộ và quỹ đầu tư tư nhân là chính sách kinh tế kém hiệu quả. Ông lập luận “Quỹ đầu tư tư nhân đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế” và rằng mức thuế cao sẽ không khuyến khích hoạt động những quỹ này. Những người khác còn cho rằng dự luật này xuất phát từ động cơ đố kỵ lợi ích giai cấp. Cả hai phản biện nói trên đều bỏ qua một điểm quan trọng. Không ai phủ nhận rằng những cá nhân xuất chúng giúp dòng vốn được sử dụng hiệu quả nhất đã thực hiện một công việc tối quan trọng đối với xã hội. Nhưng vào bất kỳ thời điểm nào cũng có nhiều thương vụ cần giao dịch. Nếu để ngày càng nhiều sinh viên xuất sắc của chúng ta tham gia ngành này để thử sức với những thương vụ ấy thì chi phí cơ hội sẽ rất cao trong khi tạo ra giá trị kinh tế nhỏ bé. Bằng cách giảm bớt hào quang từ thu nhập sau thuế trong ngành đầu tư, dự luật này sẽ tăng độ hấp dẫn của các nghề nghiệp khác, mà ở đó người tài sẽ tạo ra nhiều lợi ích quan trọng. Nguồn ngân sách có thêm từ thuế cũng giúp triển khai những việc cần làm. Ví dụ, ta có thể giảm số trẻ em không được bảo hiểm y tế, hay giảm số container hàng hóa nhập cảng không qua kiểm tra. Những người phản đối tăng thuế thường viện đến quy luật bù trừ nổi tiếng giữa tính hiệu quả và sự công bằng. Nhưng điều đó trong trường hợp này không có ý nghĩa gì; vì khi bãi bỏ ưu đãi thuế thu nhập cho các quản lý quỹ đầu tư, ta có thể lập tức đạt được cả hai điều ấy. New York Times, 05/7/2007
Image of page 196
Những thị trường người thắng được tất cả” aa 201 CáC LuậT Sư
Image of page 197
Image of page 198

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 292 pages?

 • Spring '20

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors