chapter 3.pdf

Sử dụng một mô hình phân cấp để gán

This preview shows page 32 - 38 out of 130 pages.

Sử dụng một mô hình phân cấp để gán địa chỉ để: Tối ưu hóa hiệu năng ; Tốc độ hội tụ của giao thức định tuyến nhanh hơn Khả năng mở rộng, tính ổn định cao. Giảm bớt yêu cầu tài nguyên mạng (CPU, bộ nhớ, băng thông )
Image of page 32

Subscribe to view the full document.

1.2 Thiết kế đánh số địa chỉ mạng Ví dụ về tóm lược định tuyến:
Image of page 33
Thiết kế mô hình đặt tên Tên được gán cho nhiều loại tài nguyên trong một mạng : router, máy chủ , máy in và các tài nguyên khác. Thiết kế mô hình đặt tên cho mạng sẽ đáp ứng các mục tiêu của khách hàng về khả năng sử dụng, khả năng quản lý, hiệu suất và tính khả dụng Một số lưu ý khi đặt tên cho thiết kế mạng : Tên ngắn, có ý nghĩa làm tăng năng suất của người dùng và đơn giản hóa việc quản mạng . Cố tránh các tên có các ký tự không bình thường, chẳng hạn như dấu gạch dưới, dấu sao, dấu hoa thị , Tên không phân biệt chữ hoa chữ thường vì khó nhớ .
Image of page 34

Subscribe to view the full document.

Thiết kế mô hình đặt tên Một số lưu ý khi đặt tên cho thiết kế mạng (tiếp) : Không nên sử dụng khoảng cách trong tên. Tên thường phải là 8 ký tự trở xuống, nếu thể Phát triển một mô hình đặt tên, cân nhắc các vấn đề sau: Những loại thực thể nào cần tên? Máy chủ, bộ định tuyến, máy in, máy chủ, những người khác? • Hệ thống đầu cuối nào cần tên? • Cấu trúc tên là gì? Một phần của tên xác định loại thiết bị? Tên được lưu trữ, quản lý và truy cập như thế nào? Ai gán tên? Cách máy chủ ánh xạ tên sang địa chỉ? Sẽ hệ thống động hoặc tĩnh? Cách một máy chủ tìm hiểu tên riêng của mình? • Hệ thống đặt tên chọn sẽ ảnh hưởng đến an ninh như thế nào?
Image of page 35
1. Thiết kế mô hình, địa chỉ, giao thức cho mạng 1.3 Lựa chọn giao thức chuyển mạch định tuyến : Để lựa chọn những giao thức phù hợp , cần quan tâm tới các đặc tính sau của giao thức chuyển mạch, định tuyến : Đặc điểm lưu lượng mạng Băng thông, bộ nhớ sử dụng CPU Số router hoặc switch được hỗ trợ . Khả năng hội tụ nhanh khi mà mạng thay đổi Khả năng xác thực việc cập nhật định tuyến cho lý do an toàn
Image of page 36

Subscribe to view the full document.

Lựa chọn giao thức chuyển mạch Một số giao thức chuyển mạch trong mạng : VTP (VLAN Trunking Protocol): cho phép ta dễ dàng quản dữ liệu VLAN qua nhiều switch. Nó tự động lan truyền thông tin cấu hình VLAN trong một VTP domain STP (Spanning Tree Protocol): được thiết kế để tăng tính sẵn sàng cho mạng trong thiết kế
Image of page 37
Image of page 38
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern