f Menyediakan latihankemahiran kepada industri g Menjadikan pengeluaran produk

F menyediakan latihankemahiran kepada industri g

This preview shows page 13 - 14 out of 14 pages.

(f) Menyediakan latihan/kemahiran kepada industri. (g) Menjadikan pengeluaran produk mesra alam sebagai sebahagian daripada tanggungjawab korporat sosial (corporate social responsibility; CSR) industri. 7. Kos modal yang tinggi bagi industri mengeluarkan dan memasarkan produk mesra alam. (a) Menyediakan bantuan kewangan, subsidi dan insentif cukai kepada industri bagi pengeluaran dan pemasaran produk mesra alam. 8. Kurang penyelidikan dan pembangunan (research & development; R&D) dalam penghasilan produk dan perkhidmatan hijau. (a) Meningkatkan kerjasama industri-universiti. (b) Menyediakan peruntukan/dana khusus untuk R&D dalam teknologi hijau. (c) Menyediakan insentif/subsidi untuk menggalakkan R&D dan inovasi hijau. 9. Kos pensijilan produk dan perkhidmatan (a) Menyediakan khidmat sokongan kepada
Image of page 13
304 Khairul Naim Adham, Chamhuri Siwar, Abd Malik Atan Bil. Isu dan Cabaran Strategi mesra alam yang mahal. industri/pengeluar bagi mendapatkan pensijilan produk dan perkhidmatan. (b) Menyediakan/meningkatkan infrastruktur pengujian bagi pensijilan. (a) Menyediakan insentif kepada industri/pengeluar bagi mendapatkan pensijilan (seperti menetapkan keperluan label eko dalam GGP). 10. Persepsi negatif pengguna mengenai kualiti produk dan perkhidmatan mesra alam. (a) Mengadakan promosi dan kempen (media). RAJAH 1: Kerangka Kajian H 1 Pengetahuan Alam Sekitar H 2 Keprihatinan Alam Sekitar H 3 Tanggapan keberkesanan kos dan faedah perniagaan Amalan GGP H 4 Kesediaadaan produk dan pembekal H 5 Insentif dan tekanan organisasi H 6 Tanggapan faedah polisi/peraturan H 7 Tanggapan kurang alat praktikal dan maklumat
Image of page 14

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 14 pages?

  • Summer '17

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes