New Microsoft Word Document.docx

Huwag nang isali ang kahit anong impormasyon na hindi

This preview shows page 3 - 4 out of 4 pages.

Huwag nang isali ang kahit anong impormasyon na hindi mahalaga sa pananaliksik. Siguruhing naitala ang lahat ng mga datos sa sariling pananlita. Kailangan ding banggintin ang pinagkunan ng lahat ng nakalap na datos mula sa iba’t ibang sanggunian upang maiwasang mapagbintangan ng pangongopya. 6. Isulat ang Unang Burador Matapos ayusin ang mga tala batay sa ginawang tentatibong balangkas, magiging madali na ang pasunod sa magiging daloy ng nilalaman habang isinusulat and unang burador. Gumamit ng paghahawig, buod, o sipi sa pagsulat ng bawat ideya at impormasyong gagamitin mula sa mga
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

tala. Isulat ito sa kard at markahan ang bawat kard ayon sa pagkakasunod-sunod ng kaisipan na isinulat sa tentatibong balangkas. Kapag pinagsama-sama na ang mga talang ito upang makasulat ng buong sulatin, siguruhing magtataglay ng kaisahan at kaayusan. Hindi rin kinakailangang sunod-sunod ang pagkakasulat ng panimula, katawa, at kongklusyon. Maaring unahin ang pagsulat ng katawan ng pananaliksik dahil ito ang magsasaad ng nilalaman ng sulatin. Planuhin nang maigi ang pagsulat ng panimula at konklusyon. 7. Rebisahin ang Balangkas at ang Burador Matapos maisulat nang buo ang unang burador, basahin itong muli at iwasto ang mga naisulat kung maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga paksa, ang transisyon ng mga ideya, ang talakay sa bawat konsepto, at kung wasto ang balarila o gamit ng wika. Kung may makita mang dapat pang baguhin at pagbutihin, ito ang dapat gawin sa rebisyon. Kung minsan ay napakalaking pagbabago ang dapat gawin na kailangang baguhin ang pangunahing bahagi ng pananaliksik tulad ng muling pagsasaayos ng balangkas o pagbabago ng pamamaraang gagamitin sa pananaliksik. Kahit hindi umabot sa ganito ang antas ng gagawing rebisyon, mahalaga pa rin ang hakbang ng ito upang maging mas pulido pa ang sulatin. 8. Pagsulat ng Pinal na Papel Pagsapit ng huling bahaging ito, dapat ay ganap nang ginamit ng mananaliksik ang mga batayang kaalaman sa pagsulat ng pananaliksik. Kaya naman nakatutok na lang ang bahaging ito sa mga simpleng pagwawasto ng nilalaman dahil inaasahang pulido na ito matapos ang rebisyon. Dito rin inaayos ang porma ng saliksik. Isinaalang-alang dito ang paglalagay ng pahina, pamagat, mga espasyo at pagitan ng mga linya; pagwawasto ng mga ginamit ng sanggunian, at pagtingin kung kompleto ang bibliograpiya. Sa hakbang na ito inihahanda na para ipasa ang buong pananaliksik.
Image of page 4
You've reached the end of this preview.
 • Fall '14
 • Valentino

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern