Безпосередніх сталих

This preview shows page 9 - 12 out of 15 pages.

безпосередніх сталих зв'язків між суб'єктами різних країн, внаслідок чого виробничий процес в одній країні стає складовою частиною процесу, який відбувається в інтернаціональному або світовому масштабах, коли світова економіка стає єдиним ринком, єдиною виробничою зоною. Це означає перехід від системи переростання відкритого національного господарства, і тому жодна країна не має права упустити шанс зайняти відповідну "нішу" в цьому господарстві. Особливо це стосується країн, які відносно недавно стали на шлях ринкових перетворень. Риси Просте товарне виробництво Розвинуте товарне виробництво Виробник продукту та власник засобів виробництва одна особа Виробник продукту - найманий робітник, власник товару - капіталіст Експлуатація як правило, відсутня існує Ціль процесу виробництва задоволення потреб виробника одержання прибутку
10 Основа виробництва індивідуальна, відособлена праця спільна, об'єднана праця найманих робітників Співвідношення натурального і товарного виробництва виробництво товарів має підпорядковане значення стосовно натурального господарства товарне виробництво набуває загального характеру Економічні відносини в суспільстві. Економічні відносини – сукупність відносин між людьми у процесі виробництва матеріальних і духовних благ та їх привласнення в усіх сферах суспільного відтворення (безпосередньому виробництві, розподілі, обміні та споживанні). Відносини між людьми у сфері виробництва складаються з: привласнення предметів природи через процес праці, відносин спеціалізації, кооперування, комбінування виробництва тощо всередині окремого підприємства, об'єднання, організації та між підприємствами, організаційно-економічних відносин, що формуються і розвиваються в процесі управління менеджерами підприємством, проведення маркетингових досліджень та ін., відносин між людьми щодо привласнення робочої сили, засобів виробництва, управління власністю у цій сфері, контролю за виробництвом та ін. Відносини між людьми у сфері розподілу формуються в процесі привласнення створеного продукту різними категоріями працівників (у формі заробітної плати), капіталістів – промисловими капіталістами (у формі підприємницького доходу), банкірами (у формі відсотка), землевласниками й орендарями (у формі ренти, орендної плати та підприємницького прибутку), а також сплати різних видів податків державі тощо. Відносини між людьми у сфері обміну виникають у процесі купівлі-продажу товарів та послуг підприємствами, державою, торговельними організаціями, населенням та ін. У сфері споживання такі відносини формуються між виробниками нематеріальних послуг та їх споживачами, при наданні послуг компаніями в
11 процесі використання товарів тривалого користування (холодильників, телевізорів, автомобілів). Економічні відносини формуються також внаслідок взаємодії трьох відносно самостійних підсистем техніко-економічних, організаційно- економічних та соціально-економічних відносин. Техніко-економічні відносини – відносини спеціалізації, кооперування, комбінування виробництва, його концентрації, обміну діяльністю між людьми та ін.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture