12 uger 1 anm på de fleste overenskomstområder ydes

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 194 - 199 out of 224 pages.

12 uger - 1 ANM.: På de fleste overenskomstområder ydes fuld løn under barsel, dog bortset fra i forældreorlovsperioden, hvor der er et loft over beta- lingen. På udvalgte områder, som f.eks. bygge og anlæg er der et loft over betalingen for hele perioden. Baseret på overenskomster for knap 80 pct. af fuldtidsbeskæftigede på DA/LO-området. Andel af fuldtidsbeskæftigede er baseret på data fra 2012. KILDE: DA. Tabel 5.12 Bidrag til kompetencefonde Årligt bidrag til kompetenceudvik- lingsfonde, ultimo overenskomst- perioden (feb. 2014) Andel af fuldtidsbeskæftigede, pct. 400 kr. pr. medarbejder 16 520 kr. pr. medarbejder 74 780 kr. pr. medarbejder 10 ANM.: Baseret på overenskomster for knap 80 pct. af fuldtidsbeskæftige- de på DA/LO-området. Der er ikke taget højde for, om bidrag er pr. medarbejder eller pr. fuldtidsbeskæftiget. Der indgår i andelen af fuldtidsbeskæftigede med årligt bidrag på 780 kr. pr. medarbej- der en enkelt overenskomst med 697. kr. medarbejder. Andel af fuldtidsbeskæftigede er baseret på data 2012. KILDE: DA.
Image of page 194
195 Tabel 5.13 Arbejdstid og ferie på DA/LO-området Arbejdstid, timer pr. uge Feriedage pr. år Feriefridage pr. år 1920 48,0 - - 1958 47,0 15 - 1959 46,0 15 - 1960 45,0 15 - 1966 44,0 15 - 1968 42,5 15 - 1970 41,8 15 - 1974 40,0 20 - 1986 39,0 25 - 1987 38,5 25 - 1988 38,0 25 - 1989 37,5 25 - 1990 37,0 25 - 1998 37,0 25 1 1999 37,0 25 2 2001 37,0 25 4 2003 37,0 25 5 2014 37,0 25 5 ANM.: Ugentlig arbejdstid og antal feriefridage er aftalt i overenskom- sterne. Antal feriedage følger af ferieloven. KILDE: DA.
Image of page 195
196 Tabel 5.14 Aftalt årlig arbejdstid på DA/LO-området Timer pr. år, fuldtidsbeskæftigede 1955 2.284 1960 2.164 1965 2.149 1970 2.006 1975 1.848 1980 1.840 1985 1.808 1990 1.687 1995 1.680 2000 1.658 2005 1.650 2010 1.650 2014 1.628 ANM.: På grund af forskydelige helligdage kan den aftalte årlige arbejds- tid variere, selvom overenskomsternes arbejdstidsbestemmelser er uændrede. Feriefridage er fratrukket. Den første feriefridag kom i 1998, og antallet er steget til fem i 2003, jf. tabel 5.13. KILDE: DA. Tabel 5.15 Varierende arbejdstid på DA/LO-området Referenceperiode for gen- nemsnitlig 37 timer pr. uge Andel af fuldtidsbeskæftigede på DA/LO-området, pct. 2000 2010 2014 0-4 måneder 8 19 11 6 måneder 14 9 21 12 måneder eller mere 78 72 69 I alt 100 100 100 ANM.: Referenceperioden er den periode, hvor arbejdstiden i gennemsnit skal være 37 timer om ugen. Aftale om varierende ugentlig ar- bejdstid kræver i nogle tilfælde, at der på forhånd er udarbejdet en plan for arbejdstidens placering i referenceperioden. Baseret på overenskomster for knap 80 pct. af fuldtidsbeskæftigelsen på DA/LO-området. Andel af fuldtidsbeskæftigede er baseret på data fra overenskomstperiodens start, med undtagelse af 2014, der bygger på data fra 2012. KILDE: DA.
Image of page 196
197 Tabel 5.16 Lønsum på DA-området 2013 Lønsum, mia. kr. DA 257 - Fremstilling 80 - Bygge og anlæg 34 - Service 140 ANM.: DA’s samlede lønsum er baseret på medlemsorganisationernes indberetninger. Lønsummen for de enkelte brancher er fordelt ef- ter branchens gennemsnitlige fuldtidshelårsfortjenester multiplice- ret med branchefordelte beskæftigelsestal. KILDE: DA.
Image of page 197
198 Tabel 5.17 Overenskomstforhandlinger på DA/LO-området Forhandlingsform Konflikt Konfliktløsning Central forhand- ling DA/LO Branchevise Ændret mæg- lingsforslag Lovindgreb 1952 1954 1956 1958 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987
Image of page 198
Image of page 199

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors