Rozwiązanie_Przykładowy egzamin z Podstaw Rachunkowości Zarządzczej.xlsx

Przygotowanie rachunku zysków i strat w systemie

This preview shows page 4 - 11 out of 19 pages.

Przygotowanie rachunku zysków i strat w systemie rachunku kosztów pełnych i zmiennych – gdy sprzedaży. Jednostka gospodarcza w badanym okresie wyprodukowała oraz sprzedała 2000 sztuk wyrobów g czasie poniosła następujące koszty:
Image of page 4

Subscribe to view the full document.

y poziom produkcji równy jest poziomowi gotowych w cenie jednostkowej 800 zł. W tym
Image of page 5
W przedsiębiorstwie BETA odnotowane następujące wielkości sprzed Pozycja Wielkość sprzedaży (szt) Cena sprzedaży (za 1 szt) Zużycie materiałów bezpośrednich na 1szt. produktu gotowego Cena 1 szt. materiału bezpośredniego Koszt robocizny bezpośredniej na 1 szt. produktu gotowego Koszty pośrednie produkcyjne zmienne na 1 sztukę produktu gotowego Koszty pośrednie produkcyjne stałe Koszty zmienne sprzedaży na 1 szt produktu gotowego Koszty stałe sprzedaży Koszty stałe ogólnego zarządu Proszę obliczyć Jednostkowy koszt zmienny Jednostkowe koszty zmienne produkcyjne Jednostkowe koszty zmienne sprzedaży Całkowity koszt zmienny Całkowite koszty zmienne produkcyjne Całkowite koszty zmienne sprzedaży Koszty stałe Koszty stałe produkcyjne Koszty stałe sprzedaży Koszty stałe ogólnego zarządu Przychody ze sprzedaży Koszty zmienne Marża kontrybucyjna Koszty stałe Zysk z podstawowej działalności operacyjnej · wysokość kosztów całkowitych, · przychody ze sprzedaży, · marżę kontrybucyjną, · zysk z podstawowej działalności operacyjnej, · stopę zwrotu na sprzedaży, · jednostkową marżę kontrybucyjną, · stopę marży kontrybucyjnej.
Image of page 6

Subscribe to view the full document.

Koszty całkowite Przychody ze sprzedaży Marża kontrybucyjna Zysk z podstawowej działalności operacyjnej Stopa zwrotu na sprzedaży (%) Jednostkowa marża kontrybucyjna Stopa marży kontrybucyjnej (%)
Image of page 7
daży i kosztów: Wartość 3,500 425 7 35 50 25 90,000 23 60,000 95,000 343 320 23 1,200,500 1,120,000 80,500 245,000 90,000 60,000 95,000 1,487,500 1,200,500 287,000 245,000 42,000
Image of page 8

Subscribe to view the full document.

1,445,500 1,487,500 287,000 42,000 2.8% 82 19.3%
Image of page 9
W przedsiębiorstwie BETA odnotowane następujące wielkości sprze Pozycja Wielkość sprzedaży (szt) Cena sprzedaży (za 1 szt) Zużycie materiałów bezpośrednich na 1szt. produktu gotowego Cena 1 szt. materiału bezpośredniego Koszt robocizny bezpośredniej na 1 szt. produktu gotowego Koszty pośrednie produkcyjne zmienne na 1 sztukę produktu gotowego Koszty pośrednie produkcyjne stałe Koszty zmienne sprzedaży na 1 szt produktu gotowego Koszty stałe sprzedaży Koszty stałe ogólnego zarządu
Image of page 10

Subscribe to view the full document.

Image of page 11
 • Summer '18
 • k

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern