Crm system består av mjukvaror och analysverktyg som

This preview shows page 24 - 26 out of 108 pages.

CRM-systembestår av mjukvaror och analysverktyg som sammanställer information om kunder från olika källor, analyserar data och tillämpar insikterna/kunskaperna som förvärvas för att bygga kundrelationer. Tillämpningarna kan t.ex. vara möjligheter att hitta lönsamma kunder, nå kunder effektivt, sälja fler produkter till kunder etc.
Kapitel 3: Varumärken och samhällsansvar Ett varumärkesperspektiv Varumärkesuppfattningen påverkas av vad ett företag för i övrigt, och vad det har gjort tidigare. Det är marknaden, det vill säga konsumenter och andra intressenter, som avgör varumärkesinnehållet inte företagets varumärkesstrateger, ”Products are created in the factory, but brands are created in the mind”. Varumärken har en förmåga att sammanfatta alla intryck och erfarenheter och olika individer har kring ett företag. Varumärkesperspektiv och samhällsansvar Kopplingen mellan ett varumärkesperspektiv och ett samhällsansvar är tydlig, även om de både områdena har olika utgångspunkter. Varumärken är intressen för enskilda företag, medan samhällsansvar ligger i samhällets intresse. Varumärken driver på konsumtion, samhällsansvar förhåller sig kritiskt till konsumtion Trots detta fångar de båda upp företags åtaganden mot konsumenter och sträcker sig bortom konkreta produkter och erbjudanden. Varumärken utfästelser om samhällsansvar förpliktar och skapar förväntningar. En organisations värdegrund uttrycker samhällsansvar och utgör en tydlig del av varumärkeskommunikationen. Varumärkesperspektivets allt större räckvidd Ett varumärke är närvarande i många sammanhang. Företag har som bekant varumärken, men det har även politiska partier, kyrkor, fackföreningar och proteströrelser. Platser, det vill säga städer, regioner och länder, arbetar med att utveckla varumärken, vilket kallas för placebranding. Arbetsgivare arbetar med att profilera sig som attraktiva arbetsgivare genom employerbranding. Och sist men inte minst arbetar individer med varumärken, det kallas för personalbranding. xKonsumentvarumärken: sammanfaller med den ursprungliga betydelsen av, och en gedigen forskning kring, att skapa associationer till varumärken för produkter och kunderbjudanden xEmployerbranding: arbetsgivarens försök till att skapa sig ett gott rykte som arbetsgivare xCivilasamhällsorganisationersvarumärken: t.ex. svenska kyrkan xPlacebranding: platsers (kommuner, städer eller regioners) ansträngningar att bygga ett starkt varumärke kopplat till platsen xPersonalbranding: innebär att individer bygger personliga varumärkenMed ett varumärkesperspektiv innebär det att konsument-, plats- och arbetsgivarvarumärkena är tydligt länkade till konsumentvarumärken, platsers varumärken och arbetsgivarvarumärken.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture