3 20 Austempering transformacija napreduje dok se cijela matrica ne

3 20 austempering transformacija napreduje dok se

This preview shows page 175 - 178 out of 225 pages.

3 𝐶 + ?(2,0%𝐶) . Austempering transformacija napreduje dok se cijela matrica ne transformira u gore opisanu metastabilnu strukturu (1. stupanj, slika 5.9 ), a daljnjim hlađenjem do sobne tem perature dobivena struktura se „zamrzava“ prije nastanka bajnitne strukture +Fe 3 C (2. stupanj, slika 5.9 ). Kod žilavog lijeva dodatak silicija 2 3 % potiskuje formiranje željeznog karbida Fe 3 C. Stoga otpušteni u gljik za vrijeme formiranja ferita u prvom stupnju reakcije obogaćuje, a time i stabilizira austenitnu matricu (spušta M s temperaturu znatno ispod 0 C) što sprječava nastanak martenzita ohlađivanjem na sobnu temperaturu. Dakle austempering se prekida prije početka drugog stupnja , što je prikazano na slici 5.9 . Napredovanjem pretvorbe u prvom stupnju (obogaćivanje austenitne matrice ugljikom) snižavaju se M s i M f temperatura. Prosječno trajanje austempering pretvorbe iznosi 1 4 sati, što ovisi o sastavu i veličini odljevka. Ako austempering traje predugo, dolazi do stvaranja nepoželjnog bajnita u strukturi. Za razliku od čelika, kod žilavog lijeva bajnit u mikrostrukturi odljevka utječe na sniženje žilavosti i rastezl jivosti. Slika 5.9. Izotermički TTT - dijagram s ucrtanom krivuljom hlađenja za austempering (Ms i Mf temperatura se snižavaju kako se austenit obogaćuje ugljikom u 1. stupnju) [14]
Image of page 175
176 Vlačna čvrstoća Ovisnost čvrstoće i rastezljivosti za različite klase, strukture i postupke toplinske obrade žilavog lijeva prikazana je u dijagramima ( slike 5.10 i 5.11 ). Lako se uočavaju superiorna svojstva ADI klasa žilavog lijeva. Slika 5.10. Ovisnost mehaničkih svojstava o strukturi matrice i klasi žilavog lijeva [14] Slika 5.11. Ovisnost mehaničkih svojstava o vrsti toplinske obrade žilavog lijeva [14] Austemperirani žilavi lijev (ADI) Može se zaključiti da je austemperirani žilavi lijev jedinstven materijal visoke vlačne čvrstoće i zadovoljavajuće rastezljivosti zahvaljujući matrici koja je kombinacija austenita bogatog ugljikom H i fine disperzije ferita. Kako je ranije opisano, austempering je toplinska obrada koja uključuje zagrijavanje odljevka u aust enitno područje (obično 815÷925ºC), zadržavanje na toj temperaturi određeno vrijeme potrebno za zasićenje austenita ugljikom, hlađenje u izotermičkoj kupki temperature iznad M s (dovoljno velikom brzinom kako bi se izbjeglo nastajanje perlita i ostalih mješovitih struktura), zadržavanje u kupki dovoljno vremena da se postigne optimalna mikrostruktura acikularnog (igličastog) ferita i ugljikom bogatog austenita. i
Image of page 176
177 Svojstva ADI mogu se podešavati odabirom temperature austemperinga. Niža temperatura izotermičke kupke (260ºC) rezultira finom strukturom ( slika Slika 5.12 a ) visoke čvrstoće i otpornosti na trošenje. Na višoj temperaturi transformacije (370ºC) nastaju grublje strukture ( slika 5.12b ) čija su dobra svojstva visoka granica dinamičke izdržljivosti i dobra duktilnost.
Image of page 177
Image of page 178

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes