N ếu năm xưa người đeo m? t n ạhoàng lân

This preview shows page 243 - 247 out of 299 pages.

- N ếu năm xưa người đeo mặ t n hoàng lân th c s là Thái úy thì t t bi ế t m y. V ậy thì ta đã có thể làm tròn b n ph n v i nhà h Dương mà không phả i b n lòng. Khi nghe tin s ắp đượ c g vào Đông cung, s ắp đượ c g cho chàng, ta vui m ng khôn xi ế t. Nhưng sau đó l ại vô tình nghe đượ c cha và n i bàn b c chuy n dìu d t ấu đế . N ế u ta th c s sinh đượ c hoàng t , thì ch e chuy n gi ết vua hai người cũng dám làm. G vào Đông cung rồ i ta ch ng dám g n chàng. L i ch mong nhà h Dương thấ y chàng b ta mà buông tay. T hườ ng Ki t ng p ng ng: - Người đã từ ng mu ốn sinh con cho Tiên đế ? Nàng kh cúi đầ u, lòng qu n l i. - Năm đó Càn Đức đượ c sách phong làm Thái t , có m ột thoáng ta đã hi vọ ng nhà h Dương từ b r i.
Image of page 243
244 Nhưng sau khi phát hiệ n ta mang thai thì cha li n đưa ta độ c th y ngân, b o ta tìm cách b vào th ức ăn c a vú nuôi cung Du Thi n. U ng b u s a y thì ch ng m ấy mà Càn Đứ c s vong m ng. Ta không ngăn nổ i dã tâm c a cha, v y nên l ấy độ c y t tay gi ế t ch ết đứ a con trong b ụng mình. Năm đó ta khiế n cho lòng chàng tan nát, v y mà chàng v n ch ng ch u ghét b ta. Nghe nàng giãi bày xong, Thườ ng Ki t l ặng đi. Lúc sau m ới cương quyế t nói: - Th n s đi cầ u xin Thái h u thu h i thánh l nh . Nàng c m kích l ắc đầ u: - Hôm qua Lan có t ới đây, cũng nói sẽ th ta đi. L i b ta c tình ch c gi n nên m i nu t l i. Thái úy đừ ng t n công làm gì. Thườ ng Ki t qu ph ch xu ng, gi ng kh n kho n: - Sau khi Tiên đế s p x ế p n th a chuy n nhà h Dương thì chỉ còn lo l ng m ột mình người. Tiên đế đã buộ c Thái h u ph i th độc là để người đi, lạ i b t th n h a s b o v ngườ i bình an. - N ế u v y thì Thái úy càng không c n ph i nh c lòng. Bình an c a ta c hính là đượ c c nh chàng.
Image of page 244
245 Thườ ng Ki t qu trước cung Thượng Dương cả m t ngày tr i, kiên quy ế t ch nàng đổ i ý. Nàng bi ế t h n không ph i vì gi tr ọn đạ o quân th n, mà là vì l i g i g m c ủa ngườ i anh em thân thi ế t nh ất. Hơn mườ i hai canh gi tr m mình trong gió b c, cu i cùng l i ch ch đượ c m ột đạ o thánh ch c a Thái h u Linh Nhân, h l nh giam nàng và b ảy mươi hai cung n trong cung Thượng Dương, bỏ đói cho tớ i ch ế t. Nh ng ngày cu ối cùng nàng suy nghĩ rấ t nhi u. Nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng không nhớ n i nàn g đã ở bên Nh ật Tôn bao nhiêu năm. Có khi bở i cu c s ng này v n bình yên quá. H n bi ế t nàng thích tr con, nên h ầu như con cái củ a h ắn đều mang đế n cung Nghi Hòa, nói c y nh nàng nuôi dưỡ ng. H n bi ế t nàng n ng gánh gia t ộc, nên bao năm nay vẫ n không quy ế t li t v i h Dương. Hắ n bi ế t m t khi mình ngã xu ng thì quy n l c s ph i trao vào tay Lan, v y nên h ắn để nàng chăm lo cho Càn Đứ c t t m bé, nh ững mong ơn dưỡ ng d c s cho nàng nh ng ngày tháng an yên. Nhưng có một điều cho đế n hôm n a y h n v n ch ng h hay bi ết, đó là kể t đêm trung thu năm ấy nàng đã nguyệ n s theo h n t i cu ối đấ t cùng tr i.
Image of page 245
246 C nghĩ rồ i l ại nghĩ. Hóa ra còn có rấ
Image of page 246
Image of page 247

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors