Martenzitna pretvorba je bezdifuzijska tj cjelokupna količina ugljika biva

Martenzitna pretvorba je bezdifuzijska tj cjelokupna

This preview shows page 14 - 17 out of 225 pages.

Martenzitna pretvorba je bezdifuzijska, tj. cjelokupna količina ugljika biva rastvorena u novonastaloj rešetki. g) Izrazito brzo hlađenje , npr. uranjanjem vrlo tankih uzoraka eutektoidnog čelika u ledenu vodu temperature 0 C, eliminira pojavu stojišta, tj. bajnita. Na krivulji kontinuiranog hlađenja zapažamo lom pri temperaturi Ms 250 C koji upućuje na početak alotropske modifikacije austenita A samo u izvitopereni i tvrdi martenzit M ( slika 1.5 i 1.7 ). Zbog velike brzine hlađenja izostaje difuzija ugljika. Na sobnoj temperaturi od 20 C modifikacija još nije gotova (za eutektoidni čelik modifikacija završava na temperaturi M f -30 C), pa dio austenita ostane nepretvoren , koji se naziva zaostali ili ostatni austenit. h) Najbrže hlađenje može se postići npr. uranjanjem tankih pločica austenitiziranog čelika u tekući dušik ( -196 C). Uzorak se duboko pothlađuje čime se temperatura spušta ispod M f temperature za vršetka pretvorbe. Ovakvim se hlađenjem praktično dobije samo tvrdi martenzit M bez zaostalog austenita . Bajnit i martenzit nemaju lamelarni izgled. Zato se nazivaju PARAEUTEKTOIDI ( nisu pravi eutektoidi ). Kod legiranih čelika iste faze mogu nastati i pri sporijem hlađenju! (Na taj se način smanjuju zaostala toplinska naprezanja nakon hlađenja). PERLIT SORBIT TROOSTIT Slika 1.6. Faze dobivene metastabilnim (perlit), sporim (sorbit) i srednje brzim hlađenjem ( troostit) [2] Slika 1.4. Mikrostruktura bajnita [22] Slika 1.5. Mikrostruktura martenzita [22]
Image of page 14
15 - Slika 1.7. Krivulje hlađenja i nastale faze za različite brzine hlađenja A - austenit; B - bajnit; M - martenzit; P - perlit; S - sorbit; T - troostit [1]
Image of page 15
16 1.3.1.1.1 Bajnitna pretvorba Ubrzavanjem hlađenja austenita A onemoguć uje se u većoj ili manjoj mjeri pokretljivost atoma ugljika i postiza nje potpune (metastabilne) ravnoteže. Tako nastaje bajnit . Bajnit na pretvorba započinje lokalnom modifikacijom rešetke austenita u ferit duž ravnine najgušće zaposjednutosti. Tako nastale klice razvijaju se u svim smjerovima. Kako je brzin a hlađenja povećana , cementit nastaje samo od atoma iz neposredne blizine pa su sitni kristali cementita (ne mogu se razlučiti optičkim mikroskopom) vrlo fino raspršeni u feritnoj matrici ( slika 1.8 ). Rezult at ovakve strukture je znatno povišena čvrstoća materijala i dobra žilavost. Slika 1.8. Razvijanje faze bajnita [1] Slika 1.9. Oblici bajnitnih zrna [1] R azličit i oblici bajnitnih kristala prikazani su na metalografskim slikama na slici 1.9 . Kuglasti (zrnasti) oblik nastaje pri manjim brzinama hlađenja (na višim temperaturama pretvorbe). Povećanjem brzine hlađenja nastaju dendritični oblici, a kod još većih brzina (na nižim temperaturama pretvorbe) igličasti. Ti se oblici redaju s rastućom brzinom hlađenja, odnosno snižavanjem temperature transformacije , što utječe na porast tvrdoće i čvrstoće (smanjuje se žilavost i rastezljivost), pa se bajnit dijeli na gornji (veće rastezljivosti i žilavosti) , srednji i donji (veće tvrdoće i čvrstoće) .
Image of page 16
Image of page 17

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes