Cursul s a organi în baza autorizării THR CG ca furnizor de pregătire

Cursul s a organi în baza autorizării thr cg ca

This preview shows page 2 - 4 out of 4 pages.

competenţe de organizare şi conducere a societăţii comerciale de turism. Cursul s-a organizat în baza autorizării THR-CG ca furnizor de pregătire profesională de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi a aprobării Ministerului Turismului. În luna august 2005 am obţinut gradul II în învăţământ susţinând examenul în cadrul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava. Din septembrie 1999 şi până în prezent funcţionez ca profesor de geografie la Şcoala cu clasele I-VIII „D. Ghica” Comăneşti , unde sunt titulară din anul 2001. Din anul 2002 şi până în prezent deţin funcţia de consilier educativ, ocupându-mă de activităţile extraşcolare din cadrul şcolii. Cu acest prilej am organizat în fiecare an şcolar câte două excursii , fie de 2 zile , fie de 3 zile în scopul consolidării şi aprofundării cunoştinţelor geografice, ocrotirii mediului înconjurător vizitând: Valea Prahovei, Munţii Apuseni, Vulcanii Noroioşi, Valea Oltului, oraşele Sibiu, Cluj etc. În afara activităţii instructiv – educative m-am ocupat de : - elaborarea de proiecte didactice şi planificarea anuală la geografie clasele V-VIII în cadrul Cercului de Geografie ;
Image of page 2
- întocmirea de variante de subiecte pentru olimpiadele şcolare la geografie pentru faza locală, zonală şi judeţeană; - susţinerea de lecţii demonstrative la geografie în cadrul Comisiei Metodice a profesorilor de geografie de pe Valea Trotuşului şi lecţii de dirigenţie în cadrul Comisiei Diriginţilor; - participarea în cadrul Proiectului European Spring Day- Primăvara în Europa 2006. O importanţă deosebită am acordat participării la Simpozioanele de Geografie. În acest sens amintesc: - Simpozionul Naţional de la Oneşti desfăşurat în anul 2000, unde m-am ocupat de elaborarea mapelor şi pliantelor , privind prezentarea geografică a zonei; - Simpozionul de Geografie de la Dărmăneşti 2002 intitulat” Geografia în şcoală”, unde am prezentat articolul: Caracterizarea fizico-geografică a Depresiunii Comăneşti; - Simpozionul dedicat zilei Mediului desfăşurat la I:S:J:Bacău numit „A Treia Planetă de la Soare” ,unde am susţinut articolul „Degradarea solului în Depresiunea Comăneşti şi măsuri de prevenire şi combatere a acesteia”; - Simpozionul cu tema „Combaterea efectelor produse de inundaţii”, desfăşurat în noiembrie 2005 la Bacău , unde am participat cu două articole intitulate: „Bazinul râului Trotuş” şi „ Studiu asupra inundaţiilor din bazinul râului Trotuş”. Aceste articole au fost
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 4 pages?

 • Spring '17
 • Lisa Kort-Butler

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors