For den enkelte person kan alternativet til

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 11 - 15 out of 224 pages.

For den enkelte person kan alternativet til beskæftigelse give ringere helbred og dermed livskvalitet. Det belaster også samfundsøkonomien og giver lavere velstand. Stig- ningen i antallet af helbredsbetinget offentligt forsørgede siden 1985 forringer således hvert år de offentlige finan- ser med 17 mia. kr. i forsørgelsesudgifter og tabte skatte- indtægter. Samtidig med at flere er kommet i helbredsbetinget of- fentlig forsørgelse, er danskernes generelle helbred blevet Flere er helbredsbetinget forsørget 0 100 200 300 400 500 0 100 200 300 400 500 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 Revalidering Sygefravær Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension Antal forsørgede, 18-64-årige, 1.000 helårspersoner
Image of page 11
12 bedre. Siden midten af 1980’erne er kvinders levetid vok- set med mere end fire år og mænds med mere end seks år. Bedre selvvurderet helbred for dem over 45 år Det gælder også danskernes egen opfattelse af helbredet. Særligt personer over 45 år vurderer eget helbred mere positivt. Lidt over halvdelen blandt personer over 67 år vurderede i 1987, at de havde et godt eller virkeligt godt helbred. I dag er det tre ud af fire, der svarer, at de har et godt eller virkelig godt helbred, jf. figur 5. Figur 5 KILDE: Statens Institut for Folkesundhed og Sundhedsstyrelsen (2013). Eget ansvar for helbred og arbejdskapacitet Fysisk form påvir- ker deltagelse på arbejdsmarkedet Den fysiske kapacitet hos hver enkelt person har betyd- ning for den enkeltes arbejdsindsats og også risikoen for at blive syg, og dermed ikke at kunne fortsætte med at arbejde. I gennemsnit er risikoen for at dø af en hjertesygdom større, hvis der er høj fysisk aktivitet og konditallet er lavt. Hvis konditallet er højt, er billedet imidlertid det modsatte, og højere fysisk aktivitet er med til at nedbrin- ge risikoen for at dø af en hjertesygdom, jf. figur 6. Danskerne synes, at helbredet er blevet bedre 50 60 70 80 90 100 50 60 70 80 90 100 1987 1994 2000 2005 2010 2013 Andel, der vurderer sit helbred godt eller virkeligt godt, pct. 45-66 år 67+ år 25-44 år 16-24 år
Image of page 12
13 Figur 6 KILDE: Holtermann m.fl. (2011). God fysisk form kan også holde smerter væk. Styrketræ- ning tre gange om ugen i ti uger har ført til, at slagteriar- bejdere med fysisk anstrengende ensidigt gentaget arbej- de oplever færre kronisk smerter, mindre arbejdsbesvær og bedre fysisk kapacitet. Livsstil har enorm betydning for hel- bredet Kost, rygning, alkohol og motion har stor betydning for helbredet, gode leveår og dødelighed. Rygning er mest skadeligt og er årsagen til hvert fjerde dødsfald. Fysisk inaktivitet, stort alkoholforbrug og usund kost indebærer også betydelige helbredsrisici, jf. figur 7. Fysisk arbejde belaster ikke, hvis man er fit 0 1 2 3 0 1 2 3 Lavt kondital Moderat kondital Højt kondital Lav fysisk aktivitet i arbejde Moderat fysisk aktivitet i arbejde Høj fysisk aktivitet i arbejde Risiko for at dø af hjertesygdom, socialklasse 4 og 5, mænd, 1970-2001
Image of page 13
14 Figur 7 KILDE: Statens Institut for Folkesundhed (2006) og (2013).
Image of page 14
Image of page 15

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors