chapter 4.pdf

Trong qu? trình thực hiện kiểm thử phải

This preview shows page 14 - 23 out of 40 pages.

Trong quá trình thực hiện kiểm thử phải tuân thủ theo các thiết kế kiểm thử đã được đặt ra. Các giá trị kiểm thử thu được phải được ghi chép theo đúng quy định . Các nội dung kiểm thử phải được thực hiện theo đúng kế hoạch thời gian nhằm thu lại được kết quả đúng đắn và chính xác nhất .
Image of page 14

Subscribe to view the full document.

2. Tối ưu thiết kế 2.1 Tối ưu việc sử dụng băng thông 2.2 Giảm trễ 2.3 Tối ưu hiệu suất mạng
Image of page 15
2.1 Tối ưu việc sử dụng băng thông Tối ưu dựa trên công nghệ IP Multicast: IP multicast là một một chuẩn mở của IETF cho phép việc truyền tải đa điểm - đa điểm hay điểm - đa điểm . Việc ứng dụng công nghệ này ngày càng phát triển do nhu cầu ngày càng cao đối với các ứng dụng đa phương tiện sự cải tiến công nghệ IP multicast.
Image of page 16

Subscribe to view the full document.

2.1 Tối ưu việc sử dụng băng thông Truyền dẫn unicast: truyền dẫn điểm - điểm .
Image of page 17
2.1 Tối ưu việc sử dụng băng thông Truyền dẫn Broadcast:
Image of page 18

Subscribe to view the full document.

2.1 Tối ưu việc sử dụng băng thông Truyền dẫn Multicast:
Image of page 19
2.2 Giảm trễ Trên các liên kết chậm, thời gian để truyền một gói tin lớn (thoại, video) là đáng kể tạo sự trễ trên đường truyền . Giải pháp để giảm trễ cho đường truyền : Sử dụng phương pháp phân mảnh đan xen tầng liên kết . Sử dụng giao thức truyền nén theo thời gian thực .
Image of page 20

Subscribe to view the full document.

2.2 Giảm trễ Phân mảnh gói tin và đan xen tầng liên kết (Link-Layer Fragmentation and Interleaving - LFI) LFI làm giảm trễ trên các liên kết chậm bằng cách phân mảnh các gói dữ liệu lớn đan xen các gói nhỏ đối với các ứng dụng khả năng gây trễ . PPP, Frame Relay, ATM, và các công nghệ WAN khác đều thể hoạt động hiệu xuất cao hơn với việc áp dụng LFI trên các đường truyền tốc độ thấp .
Image of page 21
2.2 Giảm trễ Giao thức truyền nén theo thời gian thực (Compressed Real-Time Transport Protocol RTP): Định nghĩa trong RFC 3550, cho phép truyền dữ liệu mạng đầu cuối thời gian thực qua multicast hoặc unicast. RTP thuộc tầng 4 của mô hình OSI. Nén thời gian thực UDP và IP header để giảm trễ trên các đường truyền tốc độ thấp . Header RTP gồm một số trường chỉ định các thuộc tính dữ liệu : • Trường payload chỉ ra loại của gói tin. VD như MPEG audio, videodata. • Trường sequence number chỉ ra thứ tự của gói tin • Trường Time stamp chỉ tem thời gian • Trường synchronization source (SSRC) chỉ ra nguồn của một luồng các gói tin RTP (ví dụ, một micro hoặc máy quay video).
Image of page 22

Subscribe to view the full document.

Image of page 23
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern