Những yêu cầu chi trả nợ cả vốn gốc

Info icon This preview shows pages 35–37. Sign up to view the full content.

những yêu cầu chi trả nợ cả vốn gốc và lãi, sự trở ngại thuế khóa, bất ổn vĩ mô và sự giảm bớt chi tiêu đầu tư phát triển quốc gia một cách đáng kể. Do đó, chính sách quản lý nợ công hiệu quả đòi hỏi phải lường trước những nguy cơ, rủi ro gặp phải, xác định mức nợ phù hợp, cân đối hợp lý mức chi trả nợ trong tương lai, góp phần tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế. Từ cuộc khủng hoảng Hy Lạp một lần nữa cho chúng ta thấy kinh tế Việt Nam vẫn đang tiềm ẩn những rủi ro, khi tăng trưởng dựa quá nhiều vào dòng vốn đầu tư từ bên ngoài. Tình trạng của Việt Nam cũng giống Hy Lạp ở một số yếu tố như: thâm hụt tài khoản vãng lai kéo dài, yếu kém trong quan lý chi tiêu công… Khi một mô hình có tăng trưởng dựa quá nhiều vào nguồn vốn đầu tư bên ngoài sẽ dễ bị tổn thương nếu kinh tế thế giới ngưng trệ. Từ khủng hoảng nợ công của Hy Lạp, Việt Nam nên suy nghĩ lại về bài toán chất lượng tăng trưởng. Với việc dòng vốn đầu tư nước ngoài chiếm một tỷ lệ quá lớn trong cơ cấu vốn đầu tư, nền kinh tế Việt Nam sẽ rất dễ bị tổn thương một khi kinh tế thế giới ngưng trệ. Chỉ có tái cấu trúc nền kinh tế và cải thiện chất lượng tăng trưởng mới giúp Việt Nam duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trong những năm sắp tới. Nhưng nếu Việt Nam vì muốn tăng trưởng mà phải vay vốn bên ngoài thì để tránh xảy ra khủng hoảng nợ như Indonesia, Việt Nam cần phải tăng cường quản lý, tổ chức giải ngân, sử dụng nợ có hiệu quả, công tác giám sát phải được tổ chức chặt chẽ, tránh tình trạng thông đồng, tham nhũng giữa các cơ quan chính phủ biến nợ thành gánh nặng của quốc gia. Bên cạnh đó, Việt Nam cần phải tham khảo thêm những chính sách quản lý nợ phù hợp của Chính phủ Brazil bằng cách chuyển hướng cơ cấu nợ công hợp lý
Image of page 35

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 26 CHƯƠNG 1 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt thông qua việc tập trung vào phát triển thị trường trái phiếu nội địa và cơ cấu lại các khoản nợ, trong đó hướng đến phát triển trái phiếu lãi suất cố định và kéo dài kỳ hạn nhằm làm giảm rủi ro chu kỳ do đó sẽ giảm rủi ro khủng hoảng tài chính.
Image of page 36
Image of page 37
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern