Cureaua dinţată se foloseşte şi la antrenarea ruptorului distribuitor a pompei

Cureaua dinţată se foloseşte şi la antrenarea

This preview shows page 48 - 50 out of 50 pages.

Cureaua dinţată se foloseşte şi la antrenarea ruptorului-distribuitor, a pompei de ulei, a pompei de benzină, a alternatorului etc. Ea este con fecţionată, din cauciuc sintetic rezistent la acţiunea uleiului şi a tempera turilor ridicate. Pentru a se împiedica alungirea la tensiunile de lucru ridicate, cureaua se ramforsează prin cabluri de sticlă, flexibile (v. deta liul 6, fig. 1.6). O ţesătură de nylon protejează dinţii de uzură prin fre carea la contactul cu pinioanele. . •• :< : 8
Image of page 48
' ' - - 7\ i !' ■ Fig. 1.17. Elemente utilizate la calculul distribuţiei: a — poziţiile mecanismului motor corespunzător fazelor de distribuţie; b diagrama fazelor de distribuţie; c —^elementele constructive ale camei; d — schemă de calcul a înălţimii maxime de ridicare a camei h, în funcţie de înălţimea de ridicare a supapei h; e — poziţia relativă a camelor pe arborele de distribuţie.
Image of page 49
1.1.3. CONSTRUCŢIA ŞI CALCULUL MECANISMULUI DE DISTRIBUŢIE Sub aspect funcţional, organele componente ale mecanismului de distribuţie se pot împărţi în două grupe: < grupa supapei, cuprinzînd: supapa, ghidul supapei, arcurile. şi piesele de fixare; -4 | ,. : V grupa organelor de acţionare a supapei, cuprinzînd: arborele de distribuţie, tachetul, tija şi culbutorii. 1.1.3.1. Construcţia organelor din grupa supapei Grupa supapei (fig. 1.7) este alcătuită din supapa 1, ghidul supapei^ scaunul supapei 4 şi elementele prin care.se fixează arcul 3 ' (semiconu- rile 5 şi discul de fixare 6). ,'-. * ■'' Supapa este formată (fig. 1.8) din talerul 1 şi tija 2. Faţeta conică 3 a talerului, în general la 45°, constituie suprafaţa de reazem (aşezare) a supapei, care asigură şi autocentrarea. La partea superioară a tijei sînt executate locaşul 4 pentru montarea unui inel elastic care reţine supapa în cazul ruperii arcului, evitînd căderea în cilindru, şi locaşul 5 pentru piesele de fixare a talerului arcurilor. în timpul funcţionării, talerul supapei, care formează o porţiune a peretelui camerei de ardere, primeşte o cantitate importantă de căldură. In plus, talerul şi tija supapei de evacuare sînt spălate de gazele fierbinţi în timpul evacuării. Evacuarea căldurii se face prin ghidajul tijei, precum şi prin scaun, în perioada în care supapa este închisă. Supapele funcţionează astfel la temperaturi ridicate: talerul atinge 700— 800°C la supapa de evacuarea şi 300—400°C la supapa de admisiune. Aceste tem- peraturi cresc şi mai mult dacă talerul nu se aşază corect pe scaun. Temperatura ridicată de funcţionare favorizează uzura corozivă, în special a faţadei conice a talerului, şi face dificilă asigurarea ungerii tijei. Totodată, în elementele supapei apar. solicitări mecanice importante, datorită presiunii gazelor şi a şocurilor care se produc în momentele închiderii şi începutului deschiderii. In funcţie de condiţiile de lucru, materialele pentru supape trebuie să satisfacă o serie de prescripţii: rezistenţă la rupere şi duritate ridicată la temperaturi înalte, precum şi rezistenţă mare la uzura corozivă, abrazivă şi adezivă. Aceste condiţii sînt satjysfacute de către oţelurile aliate cu crom şi nichel, utilizate pentru supapele de
Image of page 50

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 50 pages?

 • Spring '17
 • Lisa Kort-Butler

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors