Sprekken voeren 180 schrijven en taalverzorging 180

This preview shows page 39 - 42 out of 59 pages.

sprekken voeren € 180, - Schrijven en Taalverzorging € 180, - 13. Effectmeting □ ja x nee 14. Certificaat x ja □ nee 15. Kosten Per cursist 10 weken les (semester), 2 lesuren per week per taaldomein per niveau € 300, -. Abonnement E-learni ng € 30, - per cursist
Image of page 39

Subscribe to view the full document.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 38 Drenthe College 1. Titel Scholingstraject voor toetsing en nascholing voor pedagogisch werkers in de VVE. 2. Aanbieder a. ROC Drenthe College b. Hogeschool Stenden 3. Ontwikkelaar Drenthe College en hogeschool Stenden 4. Bestaansduur 2014 5. Beroepsgroep □ alle beroepsgroepen □ beroepen binnen zorg & welzijn x kinderopvangsector/VVE □ overig: ....................................... 6. Taaldomeinen en doelen Taaldomein Doel Taaldomein Doel 1. mondelinge vaardigheid 3F 4. taalverzorging 2F 2. lezen 3F 5. 3. schrijven 2F 6. 7. Opbouw Inhoud is een combinatie van theorie en praktijk. Een basisprogramma, zelfstudieopdrachten en praktijkopdrachten en losse modules en praktische voorbeelden van werkvormen en activiteiten, die de taalontwikkeling van jonge kinderen stimuleren. Vier workshops: over taalverwerving bij jonge kinderen, leerstijlen, ontwikkelingspsychologie en interculturele communicatie. 8. Intensiteit a. 6 tot 7 maanden b. 25 bijeenkomsten van 2 klokuren , vooraf maximaal 2 dagdelen voor de begin toets en na afloop maximaal 2 dagdelen voor de eindtoets c. 2 tot 8 klokuren per week d. theorie, praktijkopdrachten e. via e-mail, skype en telefoon 9. Studiemateriaal Bestaand materiaal Nederlands in de opleiding SAW PW 4 Praten met volle mond van Sardes Materiaal ontwikkeld voor de cursus 10. Groepsgrootte (aantal deelnemers per groep) x minimum aantal 12 □ geen minimum x maximum aantal 15 □ geen maximum 11. Locatie □ op locatie □ bij trainende instelling X beide opties mogelijk 12. Toetsing TOA toetsen zowel als instap toets als afsluitende toets. Op basis van de toets resultaten werken de deelnemers aan niveauverhoging. Voor het basisprogramma wordt gebruik gemaakt van de toets gegevens. 13. Effectmeting x ja nee In te zien/op te vragen bij: [email protected] 14. Certificaat x ja □ nee 15. Kosten Per deelnemer inclusief toetsing en lesmateriaal € 1600 , -.
Image of page 40
Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 39 Driestar Educatief 1. Titel Taalstimulering voor VVE-medewerkers 2. Aanbieder Driestar Onderwijsadvies 3. Ontwikkelaar Driestar Educatief 4. Bestaansduur Nieuw 5. Beroepsgroep Kinderopvangsector/VVE 6. Taaldomeinen en doelen Taaldomein Doel Taaldomein Doel 1. Mondelinge communicatie Eigen mondelinge taalvaardigheid op minimaal 3F-niveau 2. Schriftelijke communicatie Eigen schriftelijke taalvaardigheid op minimaal 3F-niveau 3. Woordenschat Kennis van woordenschatdidactiek 7. Opbouw 1. Intro en voortoetsing 2. Taalontwikkeling 0 4 jr.; eigen mondelinge taalvaardigheid; taalstimulerende interactie met de kinderen 3. Woordenschatontwikkeling; woordenschatdidactiek 4. NT2; eigen schriftelijke taalvaardigheid 5. Interactief voorlezen; eigen mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden 6.
Image of page 41

Subscribe to view the full document.

Image of page 42
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes