Adja meg a keresős fényképezés során

Info icon This preview shows pages 19–21. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Adja meg a keresős fényképezés során használható automatikus élességállítási módokat ( 0 87). Amennyiben csak egy módot adott meg, az automatikus élességállítási mód nem választható ki az AF mód gomb és a fő vezérlőtárcsa használatával. a11: AF mező módvál. korlátozása G gomb A Egyéni beállítások menü a12: Autom. élességáll. mód korl. G gomb A Egyéni beállítások menü
Image of page 19

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
315 Kiválaszthatja az ISO érzékenység beállításának lépésközeit ( 0 109). A lépésköz módosítása esetén, amennyiben lehetséges, az ISO érzékenység aktuális beállítását megőrzi a rendszer. Ha az ISO érzékenység aktuális beállítása az új lépésértékkel nem használható, az ISO érzékenység a legközelebbi elérhető beállításra lesz kerekítve. Kiválaszthatja a záridő, a rekesz és a sorozatkészítés beállításakor használt lépésközt. Kiválaszthatja az expozíció- és a vakukompenzáció beállítási lépésközét. b: Fénymérés/expozíció b1: ISO érzékenység lépésköze G gomb A Egyéni beállítások menü b2: Exp.vez. fényérték fokozatai G gomb A Egyéni beállítások menü b3: Expozíció-/vakukomp. lépésköze G gomb A Egyéni beállítások menü
Image of page 20
316 Ebben a menüpontban beállíthatja, hogy kívánja-e használni a E gombot az expozíciókompenzáció beállításához ( 0 130). Ha Be (Automatikus visszaállítás) vagy Be lehetőséget választott, az expozíciós kijelző közepén látható 0 villogni fog még akkor is, ha az expozíciókompenzáció ±0-ra van állítva. b4: Egyszerű expozíciókompenz. G gomb A Egyéni beállítások menü Beállítás Leírás Be (Automatikus visszaállítás) Az expozíciókompenzációt valamelyik vezérlőtárcsa elforgatásával állíthatja be (lásd az alábbi megjegyzést). A vezérlőtárcsa segítségével kiválasztott beállítás visszaáll, amikor kikapcsolja a fényképezőgépet vagy a készenléti időzítő lejár (a E gombbal végrehajtott expozíciókompenzációs beállítások nem állnak vissza). Be Mint fent, de a vezérlőtárcsa segítségével kiválasztott expozíciókompenzációs érték nem áll vissza a fényképezőgép vagy a készenléti időzítő kikapcsolásakor. Ki Az expozíciókompenzációt a E gomb megnyomásával és a fő vezérlőtárcsa forgatásával állíthatja be. A Tárcsák felcserélése A b4 Egyéni beállítás ( Egyszerű expozíciókompenz. ) Be (Automatikus visszaállítás) vagy Be lehetőségének kiválasztása esetén az expozíciókompenzáció beállítására szolgáló tárcsát az f9 Egyéni beállítás ( Vezérlőtárcsák testreszab. ) > Tárcsák felcserélése menüpontjában kiválasztott lehetőség határozza meg ( 0 351). Vezérlőtárcsák testreszab. > Tárcsák felcserélése Ki Be Expozíciós mód e Segédtárcsa Segédtárcsa f Segédtárcsa Fő vezérlőtárcsa g Fő vezérlőtárcsa Segédtárcsa h Nem alkalmazható
Image of page 21
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern