13 ocak 2016 2015 2016 güz yarıyılında ydyo

This preview shows page 3 - 4 out of 5 pages.

13 Ocak 2016 2015-2016 Güz Yarıyılında YDYO tarafından açılan dersler için bütünleme tarihlerinin belirlenerek Fakülte Dekanlıklarına bildirilmesi için son gün. 18-22 Ocak 2016 2015-2016 Bahar Yarıyılı için Lisansüstü programlarda MFBE'ye özel öğrencilik başvuruları. 20 Ocak 2016 2015-2016 Güz Yarıyılında açılan dersler için belirlenen bütünleme tarihlerinin Dekanlıklarca ve MFBE'ce ÖİDB'ye bildirillmesi için son gün. 20 Ocak 2016 Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınavı. 25-29 Ocak 2016 2015-2016 Bahar Yarıyılı için Lisans Programlarında Fakülte Dekanlıklarına özel öğrencilik başvurusu. 25-29 Ocak 2016 Yan Dal ve Çift Anadal programları için ÖİDB'ye başvurular. 27 Ocak 2016 (Saat 24:00'a kadar) Lisans/Lisansüstü programlarda yarıyıl sonu sınav notlarının ÖBS'ye girilmesi için son gün. 27 Ocak 2016 Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınav sonuçlarının YDYO'ca ÖİDB'ye ve MFBE'ye bildirilmesi için son gün. 29 Ocak 2016 Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin MFBE tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün. 29 Ocak 2016 Güz Yarıyılında mezun olmak isteyen ve Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrencilerin tezlerini MFBE'ye teslimi için son gün. 29 Ocak 2016 Uzmanlık Alanı Derslerinin ve Tez Derslerinin notlandırılması için son gün. 1 ġubat 2016 (Saat 24:00'a kadar) Lisans/Lisansüstü programlarda yarıyıl sonu sınavlarına ait eksik (Incomplete) notlarının öğretim elemanları tarafından ÖBS'ye girilmesi için son gün. 1 Şubat 2016 Yaz okulunda açılacak derslerin ÖİDB tarafından ilgili birimlerden istenmesi. 2 Şubat 2016 Lisansüstü öğrencilerinin Güz Yarıyılına ait maddi hataların EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye bildirilmesi için son gün. 2 Şubat 2016 Yan Dal ve Çift Anadal Programlarına yapılan başvuruların ÖİDB tarafından ilgili Fakültelere gönderilmesi için son gün. 2-8 ġubat 2016 Lisans/Lisansüstü programlarda bütünleme sınavları. 11 ġubat 2016 (Saat 24:00'a kadar) Lisans/Lisansüstü programlarda bütünleme sınav notlarının ÖBS'ye girilmesi için son gün. 12 Şubat 2016 Lisans/Lisansüstü öğrencilerinin 2014-2015 Güz Yarıyılı maddi hatalarına ilişkin Fakülte/MFBE Yönetim Kurulu Kararlarının ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün. 12 Şubat 2016 Fakülte/MFBE Yönetim Kurullarınca teslim süresi uzatılan eksik (Incomplete) notlarının ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün. 12 Şubat 2016 2015-2016 Bahar Yarıyılı Lisans/Lisansüstü özel öğrencilik kabulüne ilişkin Fakülte/MFBE Yönetim Kurulu Kararlarının ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün. 12-15 Şubat 2016 Lisans Yönetmeliği'nin 19.Maddesi uyarınca sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları. 12-15 Şubat 2016 Merkezi sınav ile yerleştiği programdan daha düşük puanlı programa geçmek isteyen öğrencilerimizin ÖİDB'ye kurumiçi yatay geçiş başvuruları.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture