Bu kavramların içeriğini kitabın ilerleyen

Info icon This preview shows pages 2–4. Sign up to view the full content.

Veritabanında en çok kullanılan kavramlar özet olarak aşağıda verilmiştir. Bu kavramların içeriğini kitabın ilerleyen konularında, örnekleriyle birlikte daha kapsamlı olarak bulabilirsiniz. Veritabanı(Database) Veritabanındaki asıl amaç bilgileri saklamak olduğundan veritabanının en temel parçası veri alanlarıdır. Veritabanında hangi bilgilerin bulunacağı bu alanlarla belirlenir. Bu alanlara girilen bilgilere ise kayıt denir ve veritabanındaki kayıtlar tablolarda tutulurlar. Tabloların ne şekilde sıralanacağını indeksler, tablolardan alınacak listeleri ise sorgular tanımlarlar. Bütün bunların bir araya gelmesinden oluşan dosya veya dosyalara veritabanı diyoruz. O halde veritabanı, bir yada daha fazla tablo, sorgu yada indeksleri tanımlayan bir dosya veya bu dosyaların bulunduğu dizindir. Örneğin bir programda müşteri bilgileri farklı bir tabloda, satış bilgileri farklı bir tabloda bulunur. Bu iki tabloya birlikte veritabanı denir. Bazı veritabanlarında (Access gibi) bütün bileşenler (tablolar, sorgular, raporlar vb) tek bir dosyada bulunur ve veritabanı bu dosyadır. Bazı veritabanlarında ise (dbase, paradox gibi) bileşenler (tablolar, sorgular, indeksler vb) ayrı ayrı dosyalarda bulunur ve bu dosyaların bulunduğu dizin veritabanıdır. Visual Studio .NET ortamında veritabanı Visual Studio.NET ortamında,SQL Server altında yüklü olan veritabanlarına Server Explorer penceresi ile ulaşabilirsiniz. Bu penceredeki seçenekler kategorik olarak tıpkı bir ağacın dalları gibi listelenir. Örneğin SQL Servers-Deneyim-Northwind- Customers gibi. Veritabanlarına Genel Bakış 27 Bir veritabanında tablolar(Tables), veritabanı diyagramları(Database Diagrams), Görünümler(Views),kaydedilmiş prosedürler(StoredProsedüres) ve fonksiyonlar(Functions) yer alır.  Tables seçeneği ile veritabanı içindeki tabloları,  Database Diagrams seçeneği ile tablolar arasındaki ilişkileri,  Views seçeneği ile tablolar üzerinde yapılan sorgu sonuçlarını,  Stored Procedures seçeneği ile T-SQL ile hazırlanmış prosedürleri, Functions seçeneği ile direkt çalıştırılacak fonksiyonları görebilirsiniz. Şekil 1.1-Server Explorer penceresinde veritabanları Tablo(Table) İçinde kayıtların bulunduğu veritabanı dosyasıdır. Örneğin müşteri bilgilerini kaydetmek için müşteri adı, adresi, telefonu vb. bilgilerin kaydedildiği dosyaya tablo denir. Veri tabanında bulunması istenen bilgiler uygun şekilde gruplandırılarak tablolara kaydedilirler.
Image of page 2

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Şekil 1.2-SQL Server altında çalışan bir veritabanı tablosu Veritabanı Veritabanı Sunucusu Veritabanı içindeki tablolar Visual C# .NET ile Veritabanı Uygulamaları ve ADO.NET Zeydin PALA 28 Kayıt/Satır(Record/Row) Tablodaki bir kayıt birden fazla alanın birleşmesinden meydana gelir.
Image of page 3
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '18
 • traver laudon

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern