Bir veritabanından veri almanız gerektiğindebu

Info icon This preview shows pages 2–4. Sign up to view the full content.

Bir veritabanından veri almanız gerektiğinde,bu isteğinizi belirtmek için SQL dilini kullanırsınız. DBMS, SQL isteğini işler , istenen veriyi elde eder ve bunu size döndürür.Bir veritabanından veri isteyip sonucu alma işlemine,veritabanı sorgusu adı verilir.Structured Query Langauage(Yapısal Sorgulama Dili) adı da buradan gelir. Yapısal Sorgu Dili adı aslında biraz zayıf kalmaktadır.Öncelikle SQL,orijinal amacı bu olsa ve veriyi elde etmek hala en önemli işlevlerinden biri olsa da bir sorgu aracı olmaktan çok ötedir.SQL, bir DBMS’in kullanıcıları için sunduğu tüm işlevleri kontrol etmek amacıyla kullanılır.Bu işlevler arasında aşağıdakiler bulunur: Veri tanımlama. SQL, bir kullanıcının saklanan verilerin yapısını,düzenlenişini ve birbirleriyle olan ilişkilerini tanımlamasına izin verir. Veri elde etme. SQL , bir kullanıcının veya uygulama programının veritabanından veri almasına ve kullanmasına izin verir. Veri üzerinde değişiklik yapma. SQL bir kullanıcının veya uygulama programının, yeni veriler eklemek , eski verileri silmek ve daha önceden saklanmış olan verileri değiştirmek yoluyla veritabanını güncellemesine izin verir.
Image of page 2

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Erişim kontrolü. SQL bir kullanıcının verileri elde etme, değiştirme, silme ve verilere ekleme yapma yeteneğini kısıtlayarak, saklanan verileri yetkisiz erişimden korumak amacıyla kullanılabilir. Veri Paylaşımı. SQL eş zamanlı çalışan kullanıcıların veri paylaşımını ayarlayarak , birbirleriyle çakışmamalarına sağlamak için kullanılabilir. Veri bütünlüğü. SQL, veritabanındaki bütünlük kısıtlamalarını tanımlayarak, tutarsız güncellemelerden veya sistem hatalarından kaynaklanan bozulmalardan korur. Tüm bu özellikleriden dolayı SQL, bir veritabanı yönetim sistemini kontrol etmek ve onunla etkileşime girmek için oldukça gelişmiş bir dildir. İkinci olarak SQL: COBOL , C, C ++ veya Java gibi tam bir bilgisayar dili sayılamaz. SQL’de koşulları denemek için bir IF ifadesi veya programın akışını kontrol etmek için GOTO, DO veya FOR ifadeleri bulunmaz. SQL, veritabanı yönetim görevleri için özelleşmiş yaklaşık 40 ifadeden oluşan bir veritabanı alt dilidir. Bu SQL ifadeleri, COBOL veya C gibi başka bir dilin içine gömülerek o dilin veritabanı erişimde kullanılmasını sağlayabilir. Alternatif olarak , C, C+ + veya Java gibi bir dilden çağrı düzeyli arabirim(call-level interface) veya bir bilgisayar ağı üzerinden gönderilen mesajlarla, işleme için bir veritabanı yönetim sistemine açık şekilde gönderilebilirler. Son olarak SQL, özellikle C, Pascal veya Java gibi üst düzeyde yapısal dillerle karşılaştırıldığında tam olarak yapısal bir dil değildir. SQL ifadeleri daha çok, ifadenin anlamını etkilemeyen, ancak onun daha okunabilir kılan “gürültü sözcüklerle” tamamlanmış İngilizce cümlelerine benzer. SQL dilinde çok az tutarsızlık vardır ve tamamen kurallara uygun
Image of page 3
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '18
 • traver laudon
 • css

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern